İNTİFA HAKKI NEDİR ?

İntifa Hakkı Nedir?
Hap Bilgiler: İntifa Hakkı Nedir?

Hap Bilgilere Devam Ediyoruz 🙂

Bugünkü Konumuz İNTİFA HAKKI:

Başkasına ait bir maldan yararlanma, başkasına ait bir malı kullanma hakkına İntifa Hakkı Denir.

S.M.Mali Müşavir

Biray Serbest GÜLER