4857 İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİLER İÇİN İŞ ARAMA İZNİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
4857 İŞ KANUNUNA GÖRE İŞÇİLER İÇİN İŞ ARAMA İZNİ
-Bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.
-İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir.
-İş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlere rastlatmak ve bu durumu işverene bildirmek zorundadır.
-İşveren yeni iş arama iznini vermez veya eksik kullandırırsa o süreye ilişkin ücret işçiye ödenir.
-İşveren, iş arama izni esnasında işçiyi çalıştırır ise işçinin izin kullanarak bir çalışma karşılığı olmaksızın alacağı ücrete ilaveten, çalıştırdığı sürenin ücretini yüzde yüz zamlı öder.
MALİ MÜŞAVİR SEÇİL ORAL
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji