İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

İHRACATTA GÖTÜRÜ GİDERİN MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Götürü gider uygulamasından yararlanabilecek olan mükellefler aşağıda belirtilmiştir.Bunlar;

  • İhracat,
    • Yurt dışında inşaat,
    • Yurt dışında onarma,
    • Yurt dışında montaj ve teknik hizmetler,
    • Uluslararası taşımacılık,

faaliyetinde  bulunan dar mükellefiyet esasında vergilendirilenler de dahil olmak üzere gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri yararlanabileceklerdir. Bu tür faaliyetlerde bulunmayan mükelleflerin Gelir Vergisi Kanunu’nun 40. maddesi hükmüne göre götürü gider kaydı ve bu giderleri  kazancın tespitinde indirim konusu yapmaları mümkün olmayacaktır.. Sizlere örnek ile açıklayacağım;

Örnek 1: AB  firması  2018  yılında döviz  karşılığı  yapılan  ihracattan 500.000.000 – TL   hasılat elde etmiştir. Firmanın  o yılda  ihracat  faaliyeti ile  ilgili  8.000.000-TL  gideri  bulunmaktadır. Bu giderlerin 3.000.000-TL belgesi temin edilememiştir. Bu durumda ticari kazançtan indirilebilecek götürü gider tutarı aşağıdaki şekilde hesaplanacaktır.(Götürü gider oranı binde beş)

Çözüm:

Belgelendirilmiş giderler = 5.000.000-TL
Belgelendirilmemiş giderler = 3.000.000-TL
Toplam giderler = 8.000.000-TL
Belgesiz giderlere karşılık olmak üzere ticari kazançtan indirilebilecek  Götürü gider tutarı (500.000.000. x 0,005 ) =  

2.500.000-TL

 

Kanunen kabul edilmeyen gider(3.000.000 – 2.500.000 ) =     500.000-TL
Ticari kazançtan indirilecek belgeli giderler ile götürü olarak hesaplanan  Giderlerin toplamı (5.000.000 + 2.500.000) =  

7.500.000-TL

 

 

Götürü giderin muhasebe kaydı;

760 Pazarlama Satış Dağıtım Giderleri      7.500,000
760.01 Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler         500.000
                                             100 Kasa     8.000,000

Örnek 2: İhracat   ile  ilgili   XY  firması  2018  yılında  ihracat  faaliyetleri  ile  ilgili   belgelendiremediği  40.000 -TL  gideri  vardır.Yıl içinde belgelendirilmiş giderler kayıtlara alınmış, belgelendirilmemiş  giderlere  ilişkin  herhangi  bir işlem yapılmamıştır.Bu yıl 800,000 TL (400.000 $karşılığı)ihracat geliri elde edilmiştir.(Götürü gider oranı binde beş)

Çözüm:

 

Götürü gider tutarı:800,000 X 0,005=4.000-TL

Götürü Giderin Muhasebe Kaydı; 31/12/2018

760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri 40.000
Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler                                                                        (36.000)
Götürü Gider                                                                                                          (4.000)
                                                102 Bankalar 40.000

 

Örnek 3: XYZ  A.Ş firması   Eylül  2018  ayında  yapmış  olduğu yurtdışı  satışları  toplamı 5.000.000 TL  olup  ortaklar  aynı  dönemde  de  yurt  dışına  gitmişlerdir. Götürü gider kaydını yapınız.

Götürü gider:5.000.000 x 0.005=25.000 – TL

İhracat binde 5 götürü gider; 09/2019

760 Pazarlama Satış Ve Dağıtım Giderleri    25.000
                                               100 Kasa     25.000

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA