Mesleki itibar ve Muhasebe Mesleginin itibarlı Meslekler Arasındaki Yeri

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

MESLEKİ İTİBAR ve MUHASEBE MESLEĞİNİN İTİBARLI MESLEKLER ARASINDAKİ YERİ

Son Dönemlerde Fertlerin Geçim Sağlamak ve Sosyal Statü elde etmek kaydı ile Meslek seçiminde Mesleki itibar üzerinde yoğunlaştığını görmekteyiz. Peki, itibar nedir? Mesleki itibar nasıl kazanılır? Sosyo-ekonomik statü açısından nasıl değerlendirilmektedir.
Bu yazımızda tüm bu sorulara cevap ararken Mali Müşavirlik Mesleği ve İtibarına da atıfta bulunacağız. İtibar kavramı mesleki, ekonomik, ticari ve kültürel anlamda saygı, saymak, değer, dikkate alma ve göz önünde bulundurma gibi etkin anlamlar ile ifade edilmektedir.
Günümüzde meslek seçiminde kimlik, itibar, gelir, hayat tarzı gibi olgular göz önüne alındığını düşünürsek sosyal anlamda meslek seçiminin önemi ve itibarı üzerinde önemli bir eğilim fark edilmektedir.
Buna binaen bir mesleğin İtibarlı olabilmesi için meslek mensubunun ve mesleki örgütlerin de itibarlı olması gerektiğinin altını çizmek isterim. Mesleki kimliği kazanıp kendisine ve mesleğine itibar gösteren kişi sosyal anlamda da maksimum düzeyde fayda sağlayacağını unutmamalıdır.
Nitekim Mesleki kimliğini almış ancak insani kimlikten yoksun her fırsatta mesleğine ve kendisine zarar veren meslek mensubu toplum nezdinde de mesleğe negatif bir bakış açısı kazandırmış olacaktır.
Sahip olduğumuz mesleğin saygın ve itibarlı hale gelmesini istiyorsak öncelikle mesleği sevmek ve fedakârlık göstermemiz gerekir. Daha sonrasında bilgi ve teknoloji üretmek, değerler katmak, hak adalet ve hukuk gözetmek için bir araya gelerek bir bütün oluşturmamız gerekmektedir. Starbucks CEO’su Howard Schultz ‘un dediği gibi “ Ortak ve tutku dolu amaçlara sahip insanlardan oluşan bir topluluk oluşturabilirseniz, her şey mümkündür.”
Kısaca Sizlere içinde yer alamadığımız en itibarlı 20 meslek ve bu meslekler hakkındaki ortak özellikleri paylaşmak isterim.
İŞTE EN İTİBARLI İLK 20 MESLEK
1. Tıp Doktoru
2. Üniversite Profesörü
3. Hâkim
4. Öğretmen
5. Diş Hekimi
6. General
7. Vali
8. Yüzbaşı
9. Büyükelçi
10. Mimar
11. Eczacı
12. Psikolog
13. Makine Mühendisi
14. Genel Müdür (Kamu)
15. Elektrik Mühendisi
16. Avukat
17. Üniversitede Araştırma Görevlisi / Asistan
18. Belediye Başkanı
19. İnşaat Mühendisi
20. Astsubay
Yukarıda sıralamaya giren en itibarlı mesleklerin ortak özellikleri; iyi bir ücret, iş garantisi, işin kaza ve ölüm riski içermemesi, stresin az olması, uygun çalışma saatleri, topluma faydalı iş olması, kendi kararlarını verebilme imkânı, İşin toplumdaki saygınlığı, bol izin ve tatil süresi ve ekleyeceğimiz onlarca madde…
Ayrıca belirtmek isterim ki gelişmiş ülkelerde Mali Müşavirlik mesleği ilk 3 Sırada iken Ülkemizde 2016 yılında yapılan çalışmaya göre Mali müşavirlik mesleği 34. Sıradadır Yine bu sıralamayı en üst seviyelere çıkarmak meslek mensuplarının mesleği, meslek odalarının ise meslektaşlarını desteklemesi ile mümkündür.
Ve unutmayın ki herkes karakterine uygun bir meslekte çalışmayabilir ancak her meslek uygun bir karakterde çalışmayı gerektirir.
Mesleğe ve meslektaşlarımıza olan değerin korunması ve onure edilmesi dileği ile…

Starbucks CEO’su Howard Schultz’dan

“Ortak ve tutku dolu amaçlara sahip insanlardan oluşan bir topluluk oluşturabilirseniz, her şey mümkündür.”

Saygılarımla
S.M.Mali Müşavir
Metin KARTAL

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji