VERGI VE ICRA MEMURLARININ KORKULU RUYASI TAHSIL ZAMANASIMI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 Mbt.nin Değerli Üyeleri,

         2017 Yılı sonu  yaklaştıkça Tahsil zaman aşımı görevli Maliye memurların korkulu rüyası halini almaktadır.

    Bilindiği gibi 6183 Sayılı yasanın 102. maddesi tahsil zaman aşımını; amme alacağı vadenin rastladığı takvim yılını takip eden takvim yılı başından itibaren 5 yıl içinde tahsil edilemezse zaman aşımına uğrar; denilmekte aynı yasanın 103. maddesi zaman aşımının nasıl kesileceğini ve 104. maddesinde hangi hallerde zaman aşımı  işlemeyeceğini hükme bağlamıştır.
Yıl sonları yaklaştıkça Vergi ve icra Memurlarının korkulu rüyası haline gelen tahsil zaman aşımını  sorumluluk yükleyeceği kaygısıyla bazı memurlar ceplerinden sanki mükellef yatırmış gibi makbuz karşılığı az bir miktar para yatırarak zaman aşımını kesmeye çalışmaktadırlar. Ancak Vergi daireleri denetimleri sırasında veya mükellefin itiraz etmesi sonucunda tahsil edilmeyen kamu alacağı zaman aşımına uğrarken, cebinden bir miktar para yatıran memurlarda çeşitli cezalar ile karşı karşıya gelmektedirler. Bu nedenle,
Tahsil dairesinin tüm mal varlığı araştırması (e-haciz dahil)  ve ikametgahında yapılan araştırmada da hacze kabil herhangi bir menkul veya gayrimenkule rastlanmaması halinde kamu alacağının zaman aşımına uğrayacağı kesindir.
Kamu alacağının zaman aşımına uğramaması için 6183 sayılı yasanın idareye verdiği yetki ile bir Polis nezaretinde mükellefin cebren üst araması yaptırılarak üstünde para çıkması halinde veya en azından mükellefin cep telefonu makinesinin haciz varakası ile haczedip zaman aşımını kesmesi 6183 sayılı yasanın 70 ve 71. maddeleri açısından sorun teşkil etmeyeceği açıktır.

Saygılarımla

Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji