MATRAH – VERGİ ARTIMI VE KANUN KAPSAMINDAKİ DÜZELTMELERİN MUHASEBE KAYIT ÖRNEKLERİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Matrah ve Vergi Artımı Yapanlarda Muhasebe Kayıtları

Matrah ve vergi artırımına müracaat eden mükelleflerin yapacakları tahakkuk ve ödeme kayıtları aşağıda ele alınmıştır.

1-         Defaten (Peşin) Ödeyen Mükelleflerde; 

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                              XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

                                 360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                           XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı Tahakkuk Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER                                           XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

951 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER K.        XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı Karşılık Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

İşlem Sonucu Ortaya Çıkan Verginin ödemesi yapıldığında ise;

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                    XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

102 – BANKALAR                                    XX

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı Ödeme Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

2- Taksitler Halinde Ödeyen Mükelleflerde;

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

180/280  – GELECEK AYLARA /  GELECEK YILLARA AİT GİDERLER              XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

368/438 – VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA                                                                                  TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER                   XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı Tahakkuk Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

368/438 – VADESİ GEÇMİŞ ERTELENMİŞ VEYA                                                                                 TAKSİTLENDİRİLMİŞ VERGİ VE DİĞER

YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER                                                               XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

102 – BANKALAR        XX

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı 1 Taksit Ödeme Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

İşlem Sonucu Ortaya Çıkan Verginin ödemesi yapıldığında ise;

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                                         XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

180/280  – GELECEK AYLARA /  GELECEK YILLARA AİT GİDERLER                                XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı 1 Taksit Ödeme Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER                           XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

951 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER K. XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …………. Yıllarına ait Matrah / Vergi Artırımı 1.Taksit Ödemesine Ait Karşılık Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

İşlemlerin takibi açısından mükellefler 180-280 ile 368-438 hesapları ödeme vadelerine göre veya  yıllar itibariyle de izleyebilirler.

Kayıtlarda Yer Aldığı Halde İşletmede Olmayan Kasa Mevcudu Ve Ortaklar İle Bunlarla İlgili Diğer Hesaplarda Yer Alan Tutarların Düzeltme  Kayıtları

6736 Sayılı Kanunu 6 madde kapsamında mükelleflerin kayıtlarında yer aldığı halde işletmesinde olmayan Kasa, Ortaklar ile bunlarla ilgili diğer hesapları ile ilgili olarak verdikleri beyanname ve ödemelere ait yapacakları kayıtlar ise  aşağıdaki gibidir;

1- Düzeltme İşlemlerine Ait Hesapların Dönem Gelir Tablosuna Aktarılması Halinde

Dileyen veya karlılıkları ile birlikte bilanço rasyoları bozulmayan mükellefler aşağıdaki gelir tablosu hesaplarını kullanarak kayıtları gerçekleştirebilirler.

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                             XXX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

100- KASA                                                                        XX

121 – ALACAK SENETLERİ                                                  XX

131-  ORTAKLARDAN ALACAKLAR                                      XX

136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                                        XX

XX- ……….HESABI                                                            XX

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltme  Kayıt

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER                        XXX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

951 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER K.             XXX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltme Karşılık Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

 

İşlem Sonucu Ortaya Çıkan Verginin ödemesi yapıldığında ise;

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                                   XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

                                         360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                   XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltmeden Kaynaklı Verginin Ödeme Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER                                           XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

951 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER K.   XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltmeden Kaynaklı Verginin Ödenmesi Karşılık Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

2- Düzeltme İşlemlerine Ait Hesapların Bilançoya Aktarılması Halinde  

Af kapsamındaki işlemle ilgili olarak  gelir tablosu hesaplarını kullanmaları halinde karlılıkları – bilanço rasyoları – ihalelere katılım şartları olumsuz olarak etkilenen mükellef, bu beyanıyla ilgili muhasebe kayıtlarını yaparken gelir tablosu hesapları  yerine bilançonun aktifinde geçici hesap bir oluşturma tercihinde bulunabileceklerdir.

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

296  – DİĞER DURAN VARLIKLAR                                         XXX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında …. Hesap Düzeltme Farkı

 

100 – KASA                                                           XX

121 – ALACAK SENETLERİ                                      XX

131-  ORTAKLARDAN ALACAKLAR                           XX

136- DİĞER ÇEŞİTLİ ALACAKLAR                           XX

XX- ……….HESABI                                               XX

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltme  Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

 

İşlem Sonucu Ortaya Çıkan Verginin ödemesi yapıldığında ise

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

689 – DİĞER OLAĞAN DIŞI GİDER VE ZARARLAR                      XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

360 – ÖDENECEK VERGİ VE FONLAR                                   XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltmeden Kaynaklı Verginin Ödeme Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

950 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER                                           XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

 

951 – KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER K.      XX

01- İlgili Sayılı Kanun Kapsamında Matrah ve Vergi Artırımı

Fiş Açıklaması : …..Hesaplarına Ait Düzeltmeden Kaynaklı Verginin Ödenmesi Karşılık Kaydı

………………………………………………     /     /     ………………………………………………..

 

Saygılarımla;

Emrah DOYUM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji