Otellerin Müzik Lisans Belgesi Alma Zorunlu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Tesisler Nitelikler Yönetmeliğinde yapılan değişiklik ile otellerin müzik lisans belgesi alması zorunlu hale getirilmiştir.

Resmi Gazete’de yayımlanan tebliğe göre;

konaklama tesislerinin (basit konaklama turizm işletmesi belgeli olanlar dahil), 4 üncü maddenin beşinci fıkrasında belirtilen müzik lisansına ilişkin belgeyi 1/10/2023 tarihine kadar Bakanlığa ibraz etmesi zorunludur.

“Konaklama tesisinde müzik kullanılması halinde, 5/12/1951 tarihli ve 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında faaliyet gösteren ilgili federasyonlardan müzik lisans belgesinin alındığını gösterir belge de başvuruya eklenir, yetkili federasyonlar ve belgenin alınmasına ilişkin hususlar Bakanlıkça belirlenir.”
Mali Müşavir Serap SİYİRDİCİ 🍀

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji