2019 YİLİ ASGARİ UCRET VE İSVERENE MALİYETİ

2019 yili asgari ucret ve isverene maliyeti
2019 yili asgari ucret ve isverene maliyeti

2019 YILI ASGARİ ÜCRET VE İŞVERENE MALİYETİ

 

 

Asgari Ücret 2019 Brüt (Aylık):        2.558,40 TL

Asgari Ücret 2019 Net:                      2.020,90 TL

Asgari Ücret 2019 (AGİ HARİÇ) Net: 1.837,52 TL

Asgari Ücret 2019 Brüt (Günlük):           85,28 TL

 

Asgari Ücret 2019 Yasal Kesintileri
(01.01.2019 – 31.12.2019)
Brüt Ücret 2.558,40 TL
Sigorta Primi İşçi Payı (%14)    358,18 TL
İşsizlik Sigortası Primi İşçi Payı (%1)      25,58 TL
Gelir Vergisi Matrahı 2.174,64 TL
Gelir Vergisi (%15)    326,20 TL
Damga Vergisi (0,00759)      19,42 TL
Kesintiler Toplamı    729,38 TL
Asgari Geçim İndirimi (Bekâr ve Çocuksuz)    191,88 TL
NET ÜCRET (Asgari Ücret + AGİ Dahil) 2.020,90 TL

 

İşverene Maliyeti 2019 (%5 İnd.)

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 15,5 (İşveren Payı)    396,55 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2      51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.006,12 TL

 

 

İşverene Maliyeti 2019

Asgari Ücret 2.558,40 TL
SGK Primi % 20 (İşveren Payı)    511,68 TL
İşveren İşsizlik Sigorta Fonu % 2      51,17 TL
İşverene Toplam Maliyeti 3.121,25 TL

 

Saygılarımla,

Burak YILDIZ