İKTİSADİ KIYMETLER RAYİÇ BEDEL,EMSAL BEDEL VEYA KASKO BEDELİNDEN DÜŞÜK BEDELE SATILABİLİR Mİ ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

İKTİSADİ KIYMETLER RAYİÇ BEDEL,EMSAL BEDEL VEYA KASKO BEDELİNDEN DÜŞÜK BEDELE SATILABİLİR Mİ ?

Bilindiği üzere arsa,araç ve benzeri iktisadi kıymetlerin satışında uygulanan emsal bedeller bulunmaktadır.Ancak bu uygulamalar ne kadar doğru ve ne kadar geçerli ?

Piyasada doğru bilinen yanlış uygulamalar da mevcut.Peki  bu yanlışlar nelerdir?

Birincisi kesinlikle belirtilen emsal bedelden daha düşüğe satış gerçekleştirilemez.

İkincisi ise piyasanın kendi içinde oluşturduğu ancak hiçbir yasal dayanağı olmayan belirli oranların varlığıdır.Mesela iktisadi kıymetin belirtilen emsal veya diğer bedellerin  %10-%20-%30-%50 gibi oranlar altında satışın gerçekleştirilemeyeceği  gibi savlar mevcuttur.Peki bu oranları kimler belirledi hangi yasada mevcut dediğimizde herhangi bir cevap alamıyoruz.

Şimdi en doğrusunu ve yasada yazanı anlatalım 🙂

Gelir Vergisi Kanunu’nun 2.maddesinde “kanunda yazılı kazanç ve iratların gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarı ile nazara alınacağı belirtilmiştir.Bu hükme göre gerçek kazancın vergilendirilmesi esastır.Gerçek kazancın yalnızca rayiç bedel,emsal bedel  veya kasko bedelinden hareketle saptanması mümkün değildir.

Diğer yandan Vergi Usul Kanunu ‘nun 30. maddesinde re’sen vergi tarhı,vergi matrahının tamamen veya kısmen maddi delillere dayanılarak tespitine imkan bulunmayan hallerde,takdir komisyonunca takdir edilecek matrah veya matrah kısmı üzerinden vergi tarh olunması şeklinde tanımlanmış,6.bendinde de tutulması zorunlu olan defterlerin veya verilen beyannamelerin gerçek durumu yansıtmadığına dair delil bulunması re’sen takdir sebebinin karinesi olarak sayılmıştır. Kısacası incelemeye yetkili kişilerce herhangi bir inceleme yapılmadan sadece belirtilen bu emsal veya diğer  bedellerin altında satışın gerçekleşmesi sebebiyle kesilen vergi cezaları ve kaçakçılık cezaları da Vergi Usul Kanunu’nun 30.maddesine ters düşmektedir.

Ve dikkat edilmesi gereken diğer husus ise Noterler ve diğer kurumlar için harç tutarlarının belirlenmesi amacıyla Harçlar Kanunu’nun 43.maddesinde öngörülen kanuni ölçüler,kanunda sarahat olmadıkça gelir vergisi  için de kanuni ölçüt olarak kullanılması mümkün değildir.

Tüm bu yasa maddelerine dayanarak  durumu özetleyelim.Gelir,gerçek ve safi miktarları ile ele alınır.Gerçek kazancın yalnızca rayiç bedel,emsal bedel veya kasko bedelinden hareketle saptanması mümkün değildir.İktisadi  kıymeti satın alan nezdinde araştırma yapılması bu kişi ile yükümlü arasında satış bedeli dışında bir nakit veya diğer maddi hareketi  varsa bunun tespit edilmesi gerekirken ,bu araştırmalar yapılmadan satışa konu olan iktisadi kıymetin sadece harca konu değerinin emsal bedel,rayiç bedel veya kasko bedelinin altında gösterilmeyeceğinin öne sürülmesi,gerçek gelirin vergilendirilmesi ilkesine ters düşmektedir.

Bu hususlar dikkate alınmadan herhangi bir vergi cezası veya kaçakçılık cezası kesilirse yargı yoluna gitmenizi tavsiye ederim.Yasada açıkça belirtilen durumlar kişisel görüşe, karara veya işleme açık değildir.

Saygılarımla;

MALİ MÜŞAVİR

Nihal BİLADA

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikAğustos 2018 Vergi Beyan ve Odeme Gunleri
Sonraki İçerikKONKORDATO NEDİR?
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada