Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Prim Oranında İstisna

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Prim Oranında İstisna
Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Prim Oranında İstisna
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Malullük, Yaşlılık ve Ölüm Sigorta Prim Oranında İstisna

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Kıymetli üyeleri yine SGK Mevzuatımızda yer alan bir konu ile karşınızdayız;

Bilindiği üzere, uzun vadeli sigorta kolları prim oranı sigortalının prime esas kazancının % 20’sidir. Uzun vadeli sigorta kollarını oluşturan malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları için ayrı ayrı bir prim oranı belirlenmemiş olup, bu sigortalar için tek bir prim oranı mevcuttur.

Sosyal sigortacılıkta sigorta kollarının finansmanını sağlamak üzere tahsil edilen primler işçi ve işveren hissesi olmak üzere iki kısma ayrılmaktadır. Toplamda % 20 olan uzun vadeli sigorta kolları prim oranının % 9’ u işçi hissesi, % 11’ i işveren hissesidir.

Uzun vadeli sigorta kolları prim oranı , 5510 Sayılı kanunun 40’ncı maddesi ile yeniden düzenlenen Fiili Hizmet Süresi Zammı uygulanan işlerde değişiklik göstermektedir.

Toplamda % 20 olan uzun vadeli sigorta kolları prim oranı;

4/1-a statüsünde çalışan sigortalılar için;

  • 60 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde % 1 puan
  • 90 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde % 1,5 puan
  • 180 fiili hizmet gün sayısı eklenecek işlerde % 3 puan

eklenmesi suretiyle belirlenir ve bu şekilde bulunan oran ile % 20 oranı arasındaki farka ait primin tamamı işveren tarafından ödenir.

Bununla birlikte işverenin Kuruma borcunun olmaması ve kayıt dışı sigortalı çalıştırıldığının tespit edilmemesi halinde 5510 sayılı Kanunun 81. Maddesinin i fıkrası gereği Malullük, Yaşlılık  ve Ölüm sigortaları prim oranının işveren hissesinin 5 puanlık kısmı hazine tarafından karşılanmaktadır.

NOT: Fiili Hizmet Süresi Zammı; Sigortalıların 5510 sayılı Kanunun 40‘ncı maddesinde belirtilen işyerlerinde ve işlerde ya da unvanlarda geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için, bahse konu maddede tanımlanan işleri niteliğine göre 60, 90 ve 180 gün eklenerek uygulanmaktadır.

Örneğin; Asit üretimi yapan fabrika ve atölyelerde çalışan Mehmet Bey’in 1 yıllık çalışması karşılığı olan 360 güne + 90 gün eklenip 450 gün olarak kabul edilerek prim gün sayısı hesaplanır.

Fiili Hizmet Süresi Zammı konusunu  ilerleyen makalelerimizde daha kapsamlı ele alacağız.
Saygılarımla
S.M. Mali Müşavir
Seyithan KÜTÜKÇÜOĞLU

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji