Engelli Vergi Indiriminde Dogru Bilinen Yanlıslar

ENGELLİ PERSONELİN VE ENGELLİ ESNAFIN VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELER ? DOĞRU BİLGİ VE İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? BU BELGE NASIL ALINIR? NERELERDE KULLANILIR

ENGELLİ PERSONELİN VE ENGELLİ ESNAFIN VERGİ İNDİRİMİNDEN FAYDALANMASINDA DOĞRU BİLİNEN YANLIŞLAR NELER ? DOĞRU BİLGİ VE İÇİN GEREKLİ BELGELER NELERDİR? BU BELGE NASIL ALINIR? NERELERDE KULLANILIR

https://www.facebook.com/groups/muhasabecininyerisanalofis/
Engelli personelin vergi indirimlerinde hangi belgelerin esas alınacağı konusunda bir çok meslektaşımız hata yapmaktadır. Engelli kimlik kartı ve engelli sağlık kurulu raporu olması engellinin vergi indiriminden faydalanacağı anlamını taşımaz. Bu şekilde bir indirimin yapılması halinde ileride faiz ve cezaları ile beraber geri istenebileceğini unutmayalım. Engelli personelin vergi indiriminde geçerli olan tek belge ekte örneği bulunan ve ilgili Vergi dairesi başkanlığı tarafından verilmiş bulunan “vergi indirim belgesi” dir. bu belge ile Engelli personelin maaşında bu belgede belirtilen oranda vergi indirimi yapılacaktır. Ayrıca engelli personel bu belgesi ile şartları taşıyor ise emekliliğe müracaat edebilir ve engel durumu müsait ise Ötv indirimli sıfır araç alımıda yapabilir.
Peki bu engelli kimlik belgesini kimler alabilir, nerelere müracaat edilir , ne tür belgeler istenir ? :
ENGELLİ VERGİ İNDİRİM BELGESİNİ KİİMLER ALABİLİR ?
1- Basit usüle tabi çalışan engelli esnaf
2- Bir işverene tabi olarak çalışan engelli işciler
3- s.meslek usulüne tabi engelli çalışanlar
4- Engelli çocuğu bulunan esnaf ve engelli çocuğu bulunan işciler
KİMLER ALAMAZ ? :
Kapıcılar, gemi adamları ve yurt dışındaki işlerde çalışanlar gibi olanlar müracaat edip bu belgeyi alamazlar alabilmeleri için maaşlarından bir vergi kesintisi olmaşı şarttır.
BAŞVURU NERELERE YAPILABİLİR ?
1- Vergi dairesi müdürlüklerine başvuru yapılabilir ama Müdürlükler illerde Başkanlıklara , İl Vergi dairesi müdürlüklerine bu dosyayı gönderecektir, İşci isterse direk olarak Başkanlıklara dilekçesini verebilir bu şekilde belge alımındaki süreyi kısaltabilir. . Başkanlık olmayan küçük yerlerde bu işlemleri direk Vergi daireleri halledecektir, çok küçük yerlerde, kazalarda ise Mal müdürlükleri vasıtası ile işlemler başlatılacaktır.
2- BAŞVURUYU İŞCİMİ YAPACAK YAKINI YAPABİLİRMİ ? : Başvuru işci tarafından bizzat yapılacaktır.
İŞCİ BAŞVURU YAPARKEN HANGİ BELGELERİ VERECEK ? :
a) Vergi indirim belgesi Müracaat formu (Bu forum müracaat yerinde olabilir o anda işci alıp doldurup verebilir) MÜRACAAT FORMU ÖRNEĞİ EKLİDİR.
b) Yanında TC numarasını gösterir bir kimlik muhakkak bulunduracak ve fotokopisini dilekçe ekinde verecek
c) İşyerinden bir belge alacak , bu belgede işcinin görevi, işe ne zaman girdiği vb. özlük bilgileri yazacak , özellikle andetli bir kağıda yazılmalı ve yetkili müdür tarafından imzalanmalıdır. (Dilekçede şirketin açık adresi, iş yeri sgk numarası vs. bulunursa iyi olur) + Bu belgeye varsa hizmet akdi eklenmeli bunun dışında sgk işe giriş bildirgesi eklenirse işin ciddiyeti açısından çok iyi olur. FORM EKTEDİR..
d) Engelli oranını gösterir devlet hastanesinden alınmış sağlık kurulu raporu aslı ya da noterden aslı gibi yapılmış örneği. Noter masraflı olduğundan işci bu raporu aldığı hastanenin sağlık kurulunda rapora “Aslı gibidir” şerhi yaptırırsa bunuda ibraz edebilir. İşcinin farklı engel oranında bir kaç raporu olabilir bu durumda en son raporunu ibraz edecek. (İşcinin bu raporlarından bazıları SGK sağlık kurulu tarafından geçersiz hale getirilmiş olabilir bunu işciye sorun ve en son geçerli olan raporu eklemesini isteyin) Engelli işcinin hiç bir raporu yoksa yada çok eski bir raporu varsa Vergi dairesi başkanlığı kendisini rapor vermeye yetkili bir devlet hastanesine gönderecektir.
ÖZEL HASTANE RAPORU GEÇERLİMİDİR ? Hayır kesinlikle devlet hastanesi yada rapor vermeye yetkili bazı üniversite hastaneleri rapor verebilir.
YURT DIŞINDAN ALINAN RAPORLAR GEÇERLİMİDİR: Kesinlikle geçerli değildir, Türkiyede engelli raporu vermeye yetkili sağlık kurulu olan Devlet hastanelerinden alınan raporlar geçerlidir.
Her hastane rapor verebilirmi ? Hayır veremez sağlık kurulu olan devlet hastanesi olması ya da yetki almış hakem hastane niteliğinde üniversite hastanalerinden bazıları verebilir bu hastaneler belli sayıdadır.
iİŞCİNİN EŞ YADA ÇOCUKLARININ ENGELLİ OLMASI DURUMUNDA NASIL YAPACAK ?
bu durumda
Yine müracaat formunu dolduracak, buraya yine çocuğunun ve kendisinin kimlik fotokopisini ekleyecek- Baba çalıştığı yerden yine çalıştığına dair belge alacak -çocuğun raporu yine yukarıda yazdığı gibi aslı yada örneği eklenecek- müracaat formu verilecek birde en önemli o çocuğa baktığına dair bir belge ekleyecek yani bakımından sorumlu olduğuna dair bir belge muhakkak eklenmeli..
SERBEST MESLEK ERBABI ve esnaf hangi belgeleri ekliyor ? : yukarıda sayılı belgeler dışında sadece vergi levhası fotokopisini ekleyecek
Engellier yukarıda yazılan belgeleri yine yukarıda belirtilen kurumlara ibraz ettikden
Gelir İdaresi Başkanlığına gönderilen raporları Merkez Sağlık Kurulunca
“Engellilik Ölçütü, Sınıfl andırması ve Engellilere Verilecek
Sağlık Kurulu Raporları Hakkında Yönetmelik” ve eki cetvellerdeki kıstaslara göre icnelenerek engel oranı ya kabul edilmekte ya tamamen red edilmekte ya da engel oranı düşürülerek vergi indirim oranınında düşük çıkması sağlanmaktadır. Bu yasal bir uygulama değil bir çok engelli bu durumda dava açarak kazanmakta ve sağlık kurulunun kendisine verdiği engel oranı bazında vergi indiriminin almasını sağlamaktadır.
PEKİ BÜTÜN BELGELERİ TAMAMLADINIZ VE VERDİNİZ SONRASINDA NE OLACAK SÜREÇ NEDİRN ?
Yaklaşık bir ay gibi bi süre sonunda ekte resimde örneği görülen Başkanlığın bir yazısı gelecek bu yazıda işcinin engel oranı ve vergi indirimine esas oranı yazılmaktadır, yazı ekinde raporun onaylı bir örneğide bulunmaktadır. İşte bu yazıda belirtilen oranda bordrosunda vergi indirimi uygulanacaktır.
Belge kesin suretle ilk müracaatda bilgilerini verdiği son işyerine tebliğ yolu ile gönderilmektedir.
İşverenler bu belgeyi muhasebecilerine verdikleri gibi işci ile yaptıkları hizmet akidlerine engel durumunu raporun tarihini, raporda ve oranda yada v.indirim belgesinde olası oran yada başka değişiklikleri işyerine bildirmeleri gerektiği hizmet aktide muhakkak eklenmelidir . Bir ikinci hususta engelli işciler bazen ikinci ya da üçüncü kez rapor alabilmekte ve burada engelli oranı yükseldiği gibi düşebilmektedir. bu yeni raporlar yenilenmesi durumunda yukarıda saydığım gibi muhakak vergi indirim belgesinin yenilenmesi sağlanmalı ve yenisi ile işlem yapılmalıdır.
Yukarıda yazılanların dışında ekte örnek olarak verdiğim ve “Geçersiz” “kullanılamaz” yazdığım Hastane raporu, yada engelli kimlik kartı gibi belgelere muhasebeci dostlarım itibar etmesinler , genelde bu belgeleri muhasebeciler kullanmakta ve vergi indirimleri bordroya yansıtılmaktadır. İnceleme sırasında olması gereken “Vergi indirim belgesi” ibraz edilemez ise geriye yönelik bir çok cezalı tarhiyat yapılacağı kesindir.
ENGELLİ İŞCİLERİN ENGEL ORANLARI BORDROYA NASIL YANSIYACAK ?
G.V.K. Madde: 31 GVK Genel Tebliği 296 engelli derecelerine göre tespit edilen tutarlar engelli işçinin g.vergisi matrahından düşülmek sureti ile ücretine yansıtılmış olur. Bu tutarlar 2017 için nedir ?
Birinci derece engelliler için aylık ……………… 900 TL –
İkinci derece engelliler için aylık ………….. 470 TL –
Üçüncü derece engelliler için aylık ……… 210 TL dir.
Dereceler nasıl tespit edilir ?
Çalışma gücünün asgari % 80’ini kaybetmiş bulunan hizmet erbabı birinci derece engelli, asgari % 60’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ikinci derece engelli, asgari % 40’ını kaybetmiş bulunan hizmet erbabı ise üçüncü derece engelli sayılır.
VERGİ İNDİRİM BELGESİNDEN HANGİ DURUMLARDA FAYDALANILIR. (Bu bölüm ayrı bir makale konusu olduğu için özet geçilmiştir. )
***Gümrük Kanunu (Madde 167/12)’de malul ve engellilerin kullanacağı eşyalar gümrük vergisinden istisna edilmişitr.

***ÖTV İNDİRİMİ vücut fonksiyon kaybı oranı (engellilik derecesi) %90 veya daha fazla olan engelliler kendileri kullanmak kaydı ile 5 yılda bir özel tertibatlı araç almalarında ÖTV indiriminden faydalanırlar.

Diğer yani engel oranı % 90 ın altında olan engelliler engel durumuna uygun olarak düzenlenmiş özel tertibatlı araç alımında gerekli ötv indiriminden faydalanacaklardır. Bazı durumlarda sağlık kurulu raporunda engel durumu ve araç terbitanının nasıl olması gerektiği istenebilir.
**KDV İSTİSNASI VARMI ? Hayır araçlar için herhangi bir KDV istisnası yok istisna sadece ÖTV için geçerli ama engellilerin topluma kazandırılmalarında kullanılan her türlü eğitim araçları, bilgisayar program ve diğer araç gereçlerin alımında kdv uygulanmaz. .
**EMLAK VERGİSİ : 200 m2. Yi geçmeyen ve tek meskeni olan engelliler kendisi kullansın yada kullanmasın fark etmez emlak vergisinden muaftırlar, EMLAK VERGİSİ İÇİN ENGELLİ RAPORU YA DA KİMLİK BELGESİ YETERLİDİR..

İLGİLİ BELGELERİ AŞAĞIDA BULABİLİRSİNİZ…

https://www.facebook.com/groups/muhasabecininyerisanalofis/

Bayram ALKAN
S.M.M.M