ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR

ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR
ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
ASGARİ ÜCRET ÖDEMELERİNİN BANKA, PTT VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI YOLUYLA YAPILMASI GEREKMEKTEDİR
459 sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği
düzenlemeleri gereği tahsilat ve ödemelerini banka yoluyla yapma zorunluluğu getirilenlerin beşten az çalışanı olsa da çalıştırdıkları işçiye geçekleştirecekleri asgari ücret
ödemeleri 7.000 TL’yi aştığından banka, PTT ve özel finans kurumları yoluyla yapılması gerekmektedir.
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji