HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

haftalik calisma suresi
haftalik calisma suresi

 

HAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?

 

Çalışma süresi işçinin çalıştığı(işte geçirdiği) süre olarak tanımlanabilir. İşçilerin çalışma süreleri 4857 sayılı İş Kanunu’nun 63. maddesinde açıkça belirtilmiştir. Çalışma süreleri ne kadardır? İşte cevabı…

İş kanunu haftalık çalışma süresinin 45 saat olduğunu, aksi kararlaştırılmadıkça bu sürenin çalışma günlerine eşit olarak dağıtılacağını hükme bağlamaktadır. Buna göre, haftanın altı günü çalışılan bir işyerinde günlük çalışma süresi 7.5 saat olacaktır.

Bir işçi kendisi rıza gösterse bile yılda 270 saatten daha çok fazla mesai yapamaz. İşçiler 11 saatten fazla çalıştırılamaz.

İstenirse haftalık çalışma süresi 45 saatin altında belirlenebilir ama istense bile üstünde belirlenemez. Buna göre bir işletme, işçilerinin haftalık çalışma süresini örneğin 40 saat belirleyebilir bunda bir sakınca yoktur; ancak işçilerle anlaşsa bile bu süreyi 46 saat olarak belirleyemez.

SSK işlemlerinde ay 30 gün olarak dikkate alınmakta, dolayısıyla aylık çalışma süresi de 30×7.5=225 saat olarak uygulanmaktadır.

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fatih ÖZTÜRK