Excel Kamera İle Çalışma Sayfalarından Değer Transferi

Excel eğitim videolarımızı sizlere ulaştırmaya devam ediyoruz.

Farklı çalışma sayfalarındaki değerlerin kamera yöntemi ile birbirine aktarılmasının anlatımıdır.

 

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Mustafa ORAKÇI