RAMAZAN AYINDA ÇALIŞANLARA YAPILAN AYNİ,NAKDİ VE ERZAK YARDIMLARI

Mübarek ramazan ayının, gelmiş olmasıyla birlikte çalışanlara yapılacak olan ayni,nakdi ve erzak yardımlarının, işverenlere vergi ve sgk yönünden yükümlülükleri nelerdir… gibi akıllara gelen soruların cevaplarından bahsedeceğiz..

VERGİSEL YÖNDEN DEĞERLENDİRMELER :

1.Ramazan Ayında Çalışanlara İftar Veya Sahur Yemeği Verilmesi :

İş yerinde veya müştemilatında, çalışanlara yemek verilmesi gelir vergisinden istisna edilmiştir.

Çalışanlara , 2019 yılı için bir günlük yemek bedeli olan 19,00-TL (Kdv Dahil 20,52 TL)  ‘yi aşmayacak tutara karşılık olarak gelen , verilen yemekler ücret olarak değerlendirilmez ve gelir vergisinden istisna tutulmuştur.

Verilen yemeğin belirtilen bu tutarı aşan kısmı ile yapılan nakden ödeme ücret olarak değerlendirilir ve çalışanın bordrosuna yansıtılarak hem gelir vergisi hem de damga vergisine tabi tutulur.

Kaynak : Gelir Vergisi Kanunu Md. 23/8

2.Ramazan Ayında Çalışanlara Ayni Erzak Yardımları Yapılması :

Ücret, işverene tabi belirli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen menfaatlerdir.

Ücretin ödenek, tazminat, kasa tazminatı (Mali sorumluluk tazminatı), tahsisat, zam, avans, aidat, huzur hakkı, prim, ikramiye, gider karşılığı veya başka adlar altında ödenmiş olması veya bir ortaklık münasebeti niteliğinde olmamak şartı ile kazancın belli bir yüzdesi şeklinde tayin edilmiş bulunması onun mahiyetini değiştirmez.

Gelir vergisi Kanunu’nda , yapılan ücretin tanımından da anlaşılacağı üzere çalışanlara ayni ve nakdi yardımlar ücret olarak değerlendirilmekte ve dolayısıyla çalışanın bordrosuna yansıtılıp hem gelir vergisi hem de damga vergisine tabi tutulmalıdır.

(Erzakların fatura ile kdv dahil alınması durumunda , fatura bedelinin , erzak dağıtılan işçi sayısına bölünmesi ile bulunan net tutar brütleştirilerek bordroya yansıtılır. )

Kaynak : Gelir Vergisi Kanunu Md. 61

3.Gıda Üreticisi İşletmenin, Çalışanlara Kendi Ürünlerinden Dağıtması :

Ramazan erzaklarının,  işletmenin kendisi tarafından üretiliyor olması vergisel sorumluluğu ortadan kaldırmamaktadır.Yine Gelir Vergisi Kanunu’nun 61. Maddesinde yer alan ücretin tanımını hatırlatarak , böyle bir durumda ise işletmece erzakların perakende satış fiyatının net olarak belirlenip ,bu tutarın brütleştirilmesi , bordroya yansıtılması ve hem gelir vergisi hem de damga vergisine tabi tutulması gerekmektedir.

Kaynak : Gelir Vergisi Kanunu Md.61

SGK YÖNÜNDEN DEĞERLENDİRMELER :

1.Ramazan Erzakının Ayni Olarak Verilmesi :

Ölüm , doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na göre , asgari ücretin % 30’unu geçmeyen ayni yardımlar prime esas kazanca tabi olmayıp SGK priminden muaftır.

 Kaynak : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 80

2.Çalışanlara Erzak Yerine Nakit Ödeme Yapılması :

Ölüm , doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları, emekli ikramiyesi ile Bakanlıkça tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, görevin yerine getirilmesi için zorunlu olarak yapılan aynî yardımlar ile Bakanlıkça belirlenecek diğer aynî yardımların asgarî ücretin % 30’unu geçmeyen kısmı, prime esas kazanca tâbi tutulmaz.

2019 Yılı Sgk Yemek Muafiyeti :

01.01.2019 – 31.12.2019  :   5,12 TL ( 2.558,40/30=85,28*%6 = 5,12 TL)

*SGK tarafından belirlenen yemek bedeli muafiyetini aşmayan nakit ödemeler , sgk primine tabi değildir.Ancak muafiyet sınırını aşan tutarın , çalışanın bordrosuna yansıtılıp prime esas kazanca dahil edilir ve sgk primine tabi tutulur.

Kaynak : 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Md. 80

Sn.Vedat ilki’nin yazısından esinlenilmiştir…

Saygılarımla ;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

 

 

Paylaş
Önceki İçerikHAFTALIK ÇALIŞMA SÜRESİ NE KADAR?
Sonraki İçerik13.05.2019 Tarihli İş İlanları
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C.Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 Yılında Kamu Gözetim Kurumu’nun düzenlediği Bağımsız Denetçilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile Bağımsız Denetçi Stajyeri olmaya hak kazanmıştır. 2020 yılında da Bağımsız Denetim şirketi kadrosuna sözleşmeli Denetçi Yardımcısı pozisyonunda dahil olmuştur. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)” E-Posta➡️nihal@biladamusavirlik.com **Facebook Profil➡️ Bilada Mali Müşavirlik ** Facebook Sayfa➡️Bilada Mali Müşavirlik ** İnstagram➡️@biladamalimusavirlik ** Twitter➡️@bledanihal ** Linkedin➡️Nihal Bilada **