YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ

YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
YÖNETİM KURULU KARAR DEFTERİ KAPANIŞ TASDİKİ
Yönetim Kurulu Karar Defterini tutmak zorunda olan Anonim
şirketler, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketler ve kooperatifler Yönetim Kurulu Karar Defterlerinin kapanış
tasdiklerini izleyen hesap döneminin ilk ayı sonu yani 31.01.2023 tarihine kadar yapılması gerekir.
Limited şirketlerde (tutulması zorunlu olmadığı halde
tutuluyorsa) Müdürler Kurulu Karar Defterinin kapanış
tasdikinin de izleyen yıl ilk ayın sonuna kadar yani 31.01.2023 tarihine kadar yapılması zorunludur .
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji