Sağlık Raporu Oranına Göre Engelli Dereceleri

Sağlık Raporu oranına göre Engelli dereceleri:
% 80 ve üzeri 1. Derece,
% 60-79 arası 2. Derece,
% 40-59 arası 3. Derece

Emekli olabilmek için Sağlık Kurulu tarafından verilen raporda Engelli oranı en az %40 olmalıdır.

Sağlık raporunun yüzdesine göre Emeklilik şartları farklılık gösterir.

Engellilik oranına ve sigorta başlangıç tarihine göre ödenmiş SGK prim gün sayısi değişmektedir.

Emekli olabilme şartları 01.10.2008 tarihinden önce işe girenler ve sonra girenler şeklinde ayrılir.