Çalışanın Aynı İşverene Ait Başka İşyerine Nakil Halinde Sigorta Bildirim İşlemleri…

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Çalışanın Aynı İşverene Ait Başka İşyerine Nakil Halinde Sigorta Bildirim İşlemleri…

İşverenler işyerinde çalıştırdıkları sigortalıları kendilerine ait diğer işyerlerinde, sigortalının hizmet akdi sona ermeden çalıştırmaya devam edecekler ise;

1-) Öncelikle sigortalının işten ayrılış bildirgesini düzenlemeleri gerekmekte olup ayrılış nedeni “16-Nakil” ise, işten ayrılış menüsünde sigortalının “Nakil Gideceği İşyeri Sicil” alanına 26 haneli işyeri numarasını (“Mahiyet kodu” 1 hane, “İşkolu kodu” 4 hane, “Ünite kodu” 4 hane, “Sıra numarası” 7 hane, “İl kodu” 3 hane, “İlçe kodu” 2 hane ve “Kontrol numarası” 2 hane, “Aracı kodu” 3 hane) yazarak işten ayrılış bildirgesini vermeleri gerekmektedir.

2-) Sigortalının işten ayrılış bildirgesi düzenlendikten sonra nakil olarak gideceği işyerinden işe giriş bildirgesi verilecek olup işe giriş bildirgesinde “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneği işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil” alanına 26 haneli işyeri numarasını yazarak işe giriş bildirgesini düzenlemeleri gerekmektedir.

şten ayrılış verdikten sonra sıra yeni işyerinde işe girişleri yapmaya geldi. Nakil yolu ile gelen sigortalı için işe giriş işlemleri için aşağıdaki aşamaları takip etmeniz gerekiyor;

  • Çalışanın nakil olarak geldiği yeni işyerinden işe giriş bildirgelerini vermeniz gerekiyor.
  • “Naklen ve hizmet akdi ilişkisi sona ermeden aynı işverenin kurumun aynı ya da başka sigorta/il sigorta  müdürlüğünce tescil edilmiş diğer işyerinde çalışan sigortalı” seçeneğini işaretledikten sonra “Nakil geldiği işyeri sicil” alanına işyerinin 26 haneli işyeri sicil numarasını yazmanız gerekiyor.

Aynı işverenin işyerleri arasında nakil yolu ile aktarımı yapılabilmesi için her iki işyerinin yetkili T.C.kimlik numarası ya da tüzel kişiler için vergi numaralarının aynı olması gerekmektedir. Eğer aynı değilse ya da bilgiler güncel değilse sistem tarafından işveren hakkında idari para cezası uygulanacaktır.

Nakil seçeneğinin kullanılabilmesi için

  • Çıkış yapılacak işyeri ile giriş yapılacak işyerinin aynı işverene ait olması,
  • İşyerlerinin aktif olması,
  • Nakil işleminin gerçekleştirilebilmesi için işe giriş tarihinin işten ayrılış tarihinden hemen sonraki gün olması gerekmektedir.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji