7143 SAYİLİ KANUN İLE VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İSLEMLERİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLERE GETİRİLEN İMKANLAR

7143 ile vergi ve takdir islemleri devam eden musteriler
7143 ile vergi ve takdir islemleri devam eden musteriler
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

7143 SAYILI KANUN İLE VERGİ İNCELEMESİ VE TAKDİR İŞLEMLERİ DEVAM EDEN MÜKELLEFLERE GETİRİLEN İMKANLAR

 

7143 Sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun” 18 Mayıs 2018 tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

31.03.2018 tarihinden önceki dönemlere ait 7143 sayılı kanunun yayım tarihi olan 18.05.2018 tarihinden önce başlanıldığı hâlde, tamamlanamamış olan vergi incelemeleri ile takdir, tarh ve tahakkuk işlemlerine bu kanunun matrah ve vergi artırımına ilişkin hükümleri saklı kalmak kaydıyla devam edilecektir.

18.05.2018 tarihten önce tamamlandığı halde, bu tarihte ya da bu tarihten sonra vergi dairesi kayıtlarına intikal eden takdir komisyonu kararları ve vergi inceleme raporları üzerine gerekli tarh ve tebliğ işlemleri yapılır.

İnceleme ve takdir işlemleri tamamlandıktan sonra kanun hükümlerinden yararlanmak için ihbarnamenin tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde vergi dairesine yazılı olarak müracaat edilmesi gerekmektedir.

Bu durumda;
* İncelemenin tamamlanmasından sonra tarh edilen vergilerin %50’si ödenir.
* 18.05.2018 tarihine kadar hesaplanan gecikme faizi yerine Yİ-ÜFE tutarının,
* 18.05.2018 tarihinden sonrası için hesaplanacak gecikme faizinin,

  • Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %25’inin
    ödenmesi halinde;

* Vergi aslının kalan %50’sinin,
* Vergi aslına bağlı olan vergi ziyaı cezalarının tamamının,
* Gecikme faizinin tamamının,
* Vergi aslına bağlı olmayan usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının %75’inin
Tahsilinden vazgeçilecektir.

Ödemeler ihbarnamenin tebliğini izleyen aydan başlamak üzere peşin veya ikişer aylık dönemler halinde 6 eşit taksitte yapılacaktır.

Ancak, kanunun yayım tarihini izleyen ve 31 Temmuz 2018 tarihine kadar tebliğ edilen ihbarnamelerde yer alan borçlar için, başvuruların 31 Temmuz 2018 tarihine kadar yapılması ve ödenecek tutarların ilk taksitinin tutarlarının Eylül 2018 tarihinde 6 eşit taksitte ödenmesi şarttır.

Pişmanlık talebi ile verilip, ödeme yönünden şartların ihlal edildiği beyannameler ile kendiliğinden verilen beyannameler için kesilen ve 18.05.2018 tarihi itibarıyla tebliğ edilmemiş olan vergi cezaları için aynı kurallar geçerlidir.
Yapılandırma başvurusunda bulunan borca ilişkin dava açılmaması ve açılmış olan davalardan vazgeçilmesi şarttır.

Uzlaşma talebinde bulunulmuş, ancak uzlaşma günü gelmemiş ya da uzlaşma sağlanamamış olmakla birlikte vergi ve ceza ihbarnameleri mükellefe tebliğ edilmemiş alacaklar için de 7143 sayılı kanunun 4.madde hükümlerinden faydalanabileceklerdir.

193 sayılı GVK’nun 64. Maddesinde yer alan diğer ücret mükelleflerinin, 31 Temmuz 2018 sonuna kadar vergi dairelerine başvurarak 2018 takvim yılına ilişkin gelir vergilerini tarh ettirmeleri ve karnelerine işletmeleri kaydıyla önceki dönemlere ilişkin olarak herhangi bir vergi ve ceza aranmaz. Bu mükelleflerden daha önce mükellefiyet kaydını yaptırmamış olanların işe başlama tarihi olarak bu kanuna göre yaptıkları başvuru tarihi dikkate alınmaktadır.

Saygılarımla,

 

Eda KAYA
SMMM
İşletme Bilim Uzmanı

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji