TEMİNAT VERME SÜRELERİ UZATILDI.

TEMİNAT VERME SÜRELERİ UZATILDI.
TEMİNAT VERME SÜRELERİ UZATILDI.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
TEMİNAT VERME SÜRELERİ UZATILDI.
5015 Sayılı Petrol Piyasası Kanunu ve/veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu kapsamında faaliyetlerine öteden bu yana devam eden mükelleflerin 2022 yılı hesap dönemine ilişkin olarak verilen yıllık gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi
ile bildirilen yıllık brüt satışları toplamının %1 ’i oranında teminatı verme süreleri 31/08/2023 gününe (bu tarih dahil) kadar uzatılmıştır.
Dayanak:17/05/2023 tarihli V.U.K Sirküleri/156
Mali Müşavir Filiz OĞUZ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji