3.2 C
Turkey
Ana Sayfa Etiketler Eda KAYA SMMM İşletme Bilim Uzmanı

Etiket: Eda KAYA SMMM İşletme Bilim Uzmanı

AŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

  AŞ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞINDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER Anonim şirket genel kurul toplantı ve karar nisapları temel olarak, 6102 sayılı TTK’nun 422. maddesi ile...

KARNESİ DÜZGÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM

  KARNESİ DÜZGÜN VERGİ MÜKELLEFLERİNE İNDİRİM  Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri, yıllık kazançlarına ilişkin vergileri aşağıda  belirtilen şartları  taşımaları  halinde 2018 yılı gelir veya kurumlar vergisi...

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ARALIK AYI HATIRLATMALARI

SERMAYE ŞİRKETLERİNDE ARALIK AYI HATIRLATMALARI 2018 ARALIK AYI  HATIRLATMALARI Üretim işi ile uğraşan firmalarda 31 Aralık itibariyle envanter yapmak ve bu envanterin fiyatlandırılması da tamamlanarak...

7143 SAYILI YAPILANDIRMA YASASININ 4. MADDESİ CEZALARIN TÜMÜNÜ SİLİYOR: AVANTAJA...

  7143  SAYILI YAPILANDIRMA YASASININ 4. MADDESİ CEZALARIN TÜMÜNÜ SİLİYOR: AVANTAJA DİKKAT! Bilindiği gibi, 7143 sayılı yasa 18.05.2018  tarihli ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe...

MALİ TATİLDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE DİKKAT

                     MALİ TATİLDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE DİKKAT    5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereği...

TRAFİK CEZALARI GİDER OLARAK YAZILABİLİR Mİ?

TRAFİK  CEZALARI GİDER OLARAK YAZILABİLİR Mİ? Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri; 5520 sayılı KVK’nun  “Safi Kurum Kazancı”  başlıklı 6. maddesinde; kurumlar vergisi  mükelleflerin bir hesap dönemi...

ANLAŞMALI MATBAADA BASILDIĞI TARİHTEN GERİYE DÖNÜK FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?

  ANLAŞMALI MATBAADA BASILDIĞI TARİHTEN GERİYE DÖNÜK FATURA DÜZENLENEBİLİR Mİ?     Bilindiği gibi fatura satılan mal veya  hizmet ifası ile ilgili olarak müşteriye verilen  bir mülkiyet...

BASİT USUL MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR

BASİT USUL MÜKELLEFLERE SAĞLANAN AVANTAJLAR Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri ; Bilindiği gibi gelir vergisine tabi olan ticaret ve sanat erbabının  kazancının tespitinde iki  usul mevcuttur....

20 SORUDA DEFTER BEYAN SISTEMI

  Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri ; Bilindiği üzere 01.01.2018  tarihinden itibaren serbest meslek kazanç defteri kağıt ortamı yerine  “defter beyan” yöntemi ile gib internet sistemi...

Bir Vergi Dairesi Başka Bir Vergi Dairesi Adına Yoklama Fişi Düzenleyebilir...

BİR VERGİ DAİRESİ BAŞKA BİR VERGİ DAİRESİ ADINA YOKLAMA FİŞİ DÜZENLEYEBİLİR Mİ? Bilindiği gibi, yoklama fişleri vergi dairesi tarafından mükellefler nezdinde...

İLGİ ÇEKENLER

EN YENİLER