MALİ TATİLDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE DİKKAT

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

                     MALİ TATİLDE DAVA AÇMA SÜRELERİNE DİKKAT

  

5604 Sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkındaki Yasa gereği her yıl  1 Temmuz ila 20 Temmuz dönemi “mali tatil” olarak uygulanmaktadır.

Mali tatil bu yıl 3 Temmuz 2018 günü başlayıp 20 Temmuz 2018 Cuma günü sona ermektedir.

Vergi ile ilgili işlemlere ilişkin  dava açma süreleri  mali tatil süresince işlemez. 5604 sayılı kanunun  1. maddesinin  3. fıkrasında  dava açma süreleri ile ilgili olarak; vergiyle ilgili işlemlere ilişkin dava açma sürelerinin  mali tatilde  işlemeyeceği  belirtilmiştir.  Buna göre, dava açma süresinin  durabilmesi için dava açma süresinin  son gününün  mali tatile rastlamış şart değildir. Mali tatilin ilk gününden önce  işlemeye başlayan  dava açma süresi, tatilin ilk gününde kaçıncı günde ise o günde kalır ve çalışmaz. Çalışması duran  dava açma süresi, mali tatilin  bitiminden itibaren  kaldığı yerden  çalışmaya başlar ve sona erinceye kadar  devam eder.

Bilindiği gibi,  idari yargılamada  her yıl  20 Temmuz  ila 31 Ağustos  tarihleri  arasında  bölge idare, idare ve vergi mahkemeleri çalışmaya ara vermektedir.  Kendilerine vergi ve ceza ihbarnamesi  tebliğ edilen  gerçek  ve tüzel kişiler  açısından  dava açma süreleri 31 Ağustostan itibaren  7 gün  uzar.  Bu durumda dava açma süresi en son 7  Eylülde bitecektir.

Kendisine  vergi dairesi  tarafından  ödeme emri  tebliğ edilen  gerçek  ve tüzel kişiler de  aynı  şekilde dava açma süresi  1 Temmuz – 31 Ağustosa tekabül eden  hallerde  son dava açma süreleri 7 Eylüle uzamış sayılacaktır.

Ayrıca, Danıştay 3. Dairesi tarafından verilen kararda da belirtildiği gibi, mali tatilde temyiz ve itiraz sürelerini uzatılmayacağına karar verilmiştir.

[1] 5604 sayılı Mali Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanun, 28/03/2007 tarihli ve 26476 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak aynı gün itibariyle yürürlüğe girmiştir.

[2] Bkz aynı  görüş için CANDAN Turgut, Vergi Suçları ve Cezaları, Ankara, Maliye ve Hukuk Yayınları, 3. Baskı, s.580.

[3] Dnş. 4. D.nin, 20.10.2009 gün ve E:2007/5873-K:2009/5026: 29.06.2007 tarihinde tebliğ  olunan ihbarname ile başlayan 30 günlük dava açma süresinin,  5604 sayılı kanunun  1. maddesinin 3. fıkrası  uyarınca, 3.7.2007 gününde durarak, tatilin  sona erdiği tarihi izleyen  21.07.2007 gününde işlemeye devam edeceği; 31.07.2007 gününde açılan davanın süresinde olduğu hk.;  Dnş. 7. D.nin, 20.05.2009 gün ve E:2008/1480-K:2009/2464 sayılı kararları da aynı yönde verilmiştir.

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji