VERGİ MUAFİYETİ- VERGİ İSTİSNASI VE ARALARINDAKİ FARKLAR

vergi muafiyeti-vergi istisnası
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
VERGİ MUAFİYETİ- VERGİ İSTİSNASI VE ARALARINDAKİ FARKLAR
Vergi muafiyeti, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken kişi ya da kişi gruplarının, aynı veya başka kanunlarla vergi dışında bırakılmasıdır.
Vergi istisnası, vergi kanunlarına göre vergilendirilmesi gereken vergi konularının aynı veya başka kanunlarla kısmen ya da tamamen vergi dışı bırakılmasıdır
Vergi Muafiyeti ile Vergi İstisnası Arasındaki Fark:
Vergi istisnasın da vergilemeye objektif (verginin konusu) bir sınırlama getirilmektedir.
Vergi Muafiyette ise sübjektif (mükellef) açısından sınırlama söz konusudur. Yani; vergi yasalarında ilke olarak vergilendirilmesi öngörülen bir konunun vergi dışında tutulmasına istisna, mükellef olması gereken kişi ya da grupların vergi yükümlülüğü dışında kalmalarına muafiyet denir.
Saygılarımla,
SMMM Sibel TANER
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji