DERNEKLER UYE BİLGİLERİNİ 30 GUN İCİNDE BİLDİRECEK

derneklerin uye bilgileri
derneklerin uye bilgileri
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

DERNEKLER ÜYE BİLGİLERİNİ 30 GÜN İÇİNDE BİLDİRECEK

 

Derneklere üye bilgileri 30 gün içinde bildirecek.

İçişleri Bakanlığı Dernekler Yönetmeliği değişikliği ile derneklerin üyeliğe kabul, üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin sona ermesi bilgilerini, işlem tarihini izleyen 30 gün içinde bildirme şartı getirdi.

Derneklere, üyelerine ilişkin bilgileri 30 gün içinde bildirim şartı getiren fıkra şöyle:

“(8) Dernek Beyannamesinin “Üye ve Çalışan Bilgileri” başlıklı üçüncü bölümünün 1’inci sorusundaki “1.2.Gerçek Kişi Üyelerin:” ve “1.3.Tüzel Kişi Üyelerin:” alt başlıklı tablolarında belirtilmesi istenilen bilgiler, dernek üyeliğine kabul edilme veya üyelikten çıkma ya da çıkarılma veya üyeliğin kendiliğinden sona ermesi durumlarında, birinci fıkrada belirtilen beyanname verme süresi beklenmeksizin işlem tarihini izleyen 30 gün içinde Dernekler Bilgi Sistemi (DERBİS) üzerinden bildirilir. DERBİS kullanıcısı olmayan dernekler bu bilgileri aynı usul ve süre içinde mülki idare amirliğine yazılı olarak bildirirler.”

13 Eylül 2018 tarihindeki Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile  Dernekler Dairesi Başkanlığının adı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlenmişti. Buna göre illerde bulunan İl Dernekler Müdürlüğü de İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü olarak değişmişti.

Saygılarımla,

 

S.M. Mali Müşavir

Abdurrahman KIZILAY

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji