TAŞINMAZ TİCARETİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Değerli okurlar;

Bildiğimiz üzere 01.01.2020 tarihi hem bizim mesleğimiz, hem de diğer bazı meslek dalları için yenilikler yılı olacaktır. Bu yenilikler, globalleşen dünya ya ayak uydurmak açışından ülkemiz adına büyük ve güzel adımlardır.

Ancak zaman daraldıkça değişikliklere uyum açısından çıkarılan kanunların yönetmeliklerin yürürlülük tarihide ötelenmektedir. Bunlardan biri de; Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği, taşınmazların ticaretini yapan işletmelere yasal zorunluluklar getiren ve yetki belgeleri olmayan emlakçıların ruhsatlarını alabilmeleri için tarih; 31 AĞUSTOS 2020’ye uzatılmıştır. Dayanak; 11.12.2019 Resmi Gazete.

Nedir bu Taşınmaz Ticareti Yönetmeliği bakalım; Resmi Gazete’de yayımlanan Madde 2’ye göre; Bu Yönetmelik, tapu kütüğüne kayıtlı olsun ya da olmasın taşınmaz alım satımı ve kiralanması ile tapu işlemlerine aracılık eden, taşınmazla ilgili danışmanlık ve yönetim hizmeti veren gerçek veya tüzel kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların mesleki faaliyetlerini, yetki belgesinin verilmesi, yenilenmesi, askıya alınması ve iptaline ilişkin usul ve esasları, taşınmaz ticaretiyle iştigal eden işletmelerde aranan şartları, bu işletmelerin faaliyetlerine ilişkin yükümlülüklerini ve Bakanlık, yetkili idareler ile ilgili diğer kurum ve kuruluşların taşınmaz ticaretine ilişkin görev, yetki ve sorumluluklarını kapsar.

Yetki Belgesi alabilme şartları ise Resmi Gazete Madde 6’ya göre,

  • Meslek odasına kayıtlı olunması,
  • Gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması,
  • İflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması,
  • Konkordato ilan etmemiş olması
  • Gerçek kişi tacirler ile esnaf ve sanatkârların kendilerinin, ticaret şirketleri ile diğer tüzel kişi tacirlerin temsile yetkili kişilerinden en az birinin, şubelerde ise şube müdürünün sorumlu emlak danışmanı (Seviye 5) ulusal yeterliliğine dayalı mesleki yeterlilik belgesine sahip olması gerekiyor… şartlardan bazılarıdır.

Kısaca özetlemek gerekirse emlakçılık yapan ve yapmak isteyen kişiler faaliyetlerinin devam edebilmesi için YETKİ BELGESİ artık şart! Belgenin geçerlilik süresi 5 yıldır. 31 AĞUSTOS 2020 tarihine kadar müracaat etmeyip yetki belgesini almayan emlakçılar yeni yönetmelik hükümlerine tabi olacaklar, belge almayanlar ise daha sonra kararlaştırılacak daha ağır şartlara göre belge edinebileceklerdir. Kanaatim odur ki böyle bir sertifikasyonun gerek bireylerin kişisel gelişimi, gerek mesleğe bakış açıları ve ekonomik topluma sunacakları kalite katkısı daha büyük olacaktır.

 

 

Saygılarımla;

S.M.M.M Stajyeri Ebru Uzunöz

 

Yönetmeliğin tam metni: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180605-9.htm