5510 SAYILI KANUN İLE YAPILAN HİZMET BORÇLANMALARI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

5510 SAYILI KANUN İLE YAPILAN HİZMET BORÇLANMALARI

1- Ücretsiz doğum izni veya çalışmadan geçen süreleri en fazla üç çocuğa kadar (çocukların yaşaması kaydıyla veya 2 yıldan az yasadığı süre kadar) 4/I-A , 4/I-B  ve 4/I-C bendin yer alan kadınlar borçlanabiliyor.

2-Er veya erbaş olarak silah altında veya yedek subay okulunda geçen süreler.

3-5510 sayılı kanun’un 4/I-C bendinde olarak görev yapan personel mevzuatına göre aylıksız izin süreleri.

4- Sigortalı olmaksızın doktora öğrenimi veya tıpta uzmanlık için yurt içinde ve yurt dışında geçirdikleri normal doktora veya uzmanlık öğrenim süreleri.

5-Sigortalı olmaksızın avukatlık stajını yapanların normal staj süreleri,

6-Sigortalıyken herhangi bir suçtan tutuklanan ve sonrasında beraat edenlerin tutuklu veya gözaltındaki süreleri.

7– Grev ve lokavtta geçen süreler.

8– Hekimlerin fahri asistanlıkta geçen süreleri.

9- Seçim kanunları gereğince görevlerinden istifa edenlerin seçimin yapıldığı tarihi takip eden ayın başına kadar olan süreler.

10-(25.02.2011 tarihinden sonraki süreler), 4857 sayılı kanuna göre kısmı süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların, kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik süreler borçlanılarak hizmet sürelerine eklenebilir.

 

1- ERKEKLER İÇİN ASKERLİK BORÇLANMASI

-Askerlik dönemlerinden önce sigorta girişleri olmalıdır. Askere gitmeden önce sigortalı olarak çalışmış olan erkekler askerlik dönemlerini sigortalılık dönemlerine ekletebilirler.

-Askerlik dönemlerini sigortalılık sürelerine ekletecek olan erkek emekli adayları en fazla 540 gün borçlanma yapabilirler. Daha fazla borçlanma yapılamaz.

-Askerlik borçlanması, sigortalıların veya hak sahiplerinin prime esas günlük kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak üzere, kendilerince belirlenecek günlük kazancın yüzde 32’si üzerinden hesaplanmaktadır. Askerlik borçlanması yapacak kişilerin beyan ettikleri prime esas kazanç %32 tutarında prim kesintisine uğrayarak borçlanılacak tutarlar bulunmaktadır

Askerlik borçlanması için yatırılacak olan tutar günlük olarak hesaplanır. Bu hesaba göre 2018 yılı içerisinde borçlanma yaptıracak olan kişilerin günlük ödemesi gereken en düşük tutar 21,65TL iken en yüksek tutar 162,36 TL’dir. Bu tutarlar arasından istenilen tutardan başlayabilir.Bu durum tamamen insanların kendi tercihleriyle ilgilidir

Buna göre;

 

GÜNTABANTAVAN
30649,50 ₺4.870,80 ₺
1803.897,00 ₺29.224,80 ₺
3607.794,00 ₺58.449,60 ₺
54011.691,00 ₺87.674,40 ₺

 

ASKERLİK BORÇLANMASI HESAPLAMA

LİMİT      ASGARİ ÜCRET      SGK PAYI      GÜN

TABAN      2.029,50 TL       *   %32    /    30 = 21,65  TL (1 günlük ücret)

( 30 GÜN * 21,65 TL=649,50 TL )

TAVAN      15.221,40TL        * %32    / 30 =162,36  TL (1 günlük ücret

(30 GÜN * 162,36= 4.870,80 TL )

2-KADINLAR İÇİN DOĞUM(ÇOCUK)BORÇLANMASI

Sigortalı işe başlama tarihinden sonra doğan üç çocuk için geçerli. Bu durumdaki kadın altı  yıl doğum borçlanması yapabilir. Doğum tarihinden sonraki iki yıllık sürede anne adına prim ödenmemiş olması koşulu ile doğum tarihinden sonraki iki yıllık süre borçlandırılabilir.

– 01/01/2018  – 31/12/2018 tarihleri arasında doğum borçlanması talebinde bulunmanız halinde ödeyeceğiniz en düşük sigorta doğum ödemesi günlük tutar  21,65 TL olacaktır.

– 01/01/ 2018  – 31/12/ 2018 tarihleri arasında doğum borçlanması talebinde bulunmanız halinde ödeyeceğiniz en yüksek sigorta doğum ödemesi tutarı 162,36 TL olacaktır.

-Kadınlarımız ister memur,esnaf , işçi olsunlar ayrım yapılmaksızın  ücretsiz doğum ya da analık izinlerini sonradan borçlanabilecekler. Örneğin, kadın işçiler, İş Kanunu gereği kullandıkları doğumdan önce sekiz ve doğumdan sonra sekiz hafta olmak üzere toplam da on altı haftalık izinlerinden başka, isterler ise altı aya kadar da ücretsiz izin kullanabilmektedirler. Altı aylık ücretsiz izinlerini sonradan borçlanıp sigortalılıklarına ekletmeleri mümkün olabilecek.

– Hizmet akdi ile çalışan sigortalı kadın, iki defaya mahsus olmak üzere doğum tarihinden sonra iki yıllık süreyi geçmemek kaydıyla hizmet akdine istinaden işyerinde çalışmaması ve çocuğunun hayatta olması şartıyla talepte bulunduğu zamanları da borçlanabileceklerdir.

Borçlanma yazısını  tebliğ  aldıktan  sonra en geç BİR AY içerisinde ödeme yapılması gereklidir.

Buna göre;

 

ÇOCUKYILGÜNTABANTAVAN
1272015.588,00 ₺116.899,20 ₺
24144031.176,00 ₺233.798,40 ₺
36216046.764,00 ₺350.697,60 ₺

 

DOĞUM(ÇOCUK)BORÇLANMASI  HESAPLAMASI

LİMİT     ASGARİ ÜCRET    SGK PAYI      GÜN

TABAN      2.029,50 TL     *     %32     /      30 = 21,65  TL(1 günlük ücret)

(720 gün  * 21,65= 15.588,00 TL)

TAVAN     15.221,40TL       *   %32       30 =162,36  TL(1 günlük ücret

(720 gün  * 162,36=116.899,20 TL)

3-YURTDIŞI BORÇLANMASI

Yurtdışı borçlanmasıda bilindiği gibi askerlik ve doğum borçlanmaları gibi brüt ücret üzerinden en düşük ve en yüksek olarak hesaplanmaktadır.

01/01/2018 – 31/12/ 2018 tarihine kadar asgari ücret üzerinden hesaplanmış taban ve tavan  yurtdışı borçlanması tutarları şu şekilde hesaplanır;

   

GÜNTABANTAVAN
30           649,50 ₺        4.870,80 ₺
360        7.794,00 ₺     58.449,60 ₺
720     15.588,00 ₺   116.899,20 ₺
1440     31.176,00 ₺   233.798,40 ₺
1800     38.970,00 ₺   292.248,00 ₺
5400   116.910,00 ₺   876.744,00 ₺

 

Yurtdışı  borçlanma tutarı Tebliğ tarihinden itibaren ÜÇ AY içinde ödeme yapılmak zorundadır.Yoksa  borçlanma iptal edilir ve tekrar başvru işlemlerini yapması gerekir.

YURTDIŞI BORÇLANMASI  HESAPLAMASI

LİMİT        ASGARİ ÜCRET      SGK PAYI      GÜN

TABAN          2.029,50 TL       *      %32     /     30 = 21,65  TL (1 günlük ücret)

( 30 GÜN * 21,65 TL=649,50 TL )

TAVAN           15.221,40TL    *         %32     /    30 =162,36  TL (1 günlük ücret

(30 GÜN * 162,36= 4.870,80 TL )

 

2016  /  2017  / 2018  YILLARININ  EN DÜŞÜK OLARAK HESAPLANAN  

 HİZMET BORÇLANMA ÜCRETLERİ

 

  ASKERLİK BORÇLANMASI

DÖNEMLERGÜNLÜKAYLIK1 YILLIK1,5 YILLIK
01.01.2018-31.12.201821,65 TL649,50 TL7.794 TL11.691,00 TL
2017 Yılı
01.01.2017-31.12.201718,96 TL568,80 TL6.825,60 TL10.238,40 TL
2016 Yılı
01.01.2016-31.12.201617,57 TL527,04 TL6.324,48 TL9.486,72 TL

 

DOĞUM BORÇLANMASI

 

DÖNEMLERGÜNLÜKAYLIK2 YILLIK
01.01.2018-31.12.201821,65 TL649,50 TL15.588,00 TL
2017 Yılı
01.01.2017-31.12.201718,96 TL568,80 TL13.651,20 TL
2016 Yılı
01.01.2016-31.12.201617,57 TL527,04 TL12.648,96 TL

 

YURTDIŞI BORÇLANMASI

 

           

DÖNEMLER

GÜNLÜKAYLIK1 YILLIK
01.01.2018-31.12.201821,65 TL649,50 TL7.794,00 TL
2017 Yılı
01.01.2017-31.12.201718,96 TL568,80 TL6.825,60 TL
2016 Yılı
01.01.2016-31.12.201617,57 TL527,04 TL6.324,48 TL

 

NOT :Bu bilgiler ve hesaplamalar asgari brüt ücret üzerinden yapıldığı için 01/01/2018 -31/12/2018 tarihleri arasında geçerlidir.

 

Saygılarımla;

Hilal  BİLADA.

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji