4A SİGORTALISI AYNI ANDA FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞABİLİR Mİ ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

4A SİGORTALISI AYNI ANDA FARKLI İŞYERLERİNDE ÇALIŞABİLİR Mİ ?

Muhasebe Bilenler Topluluğunun Değerli Üyeleri;

Sosyal  güvenlik sistemimize göre  bir sigortalının farklı statülerde sigortalı olması mümkün değildir.Böyle bir uygulama da “sosyal güvenliğin tekliği İlkesi” geçerlidir.Bu ilkeyi biraz daha açıklamak istersek eğer  bir sigortalı aynı anda hem hizmet akdi ile çalışan olarak  4/a (SSK)  kapsamında hem de ticari veya zirai faaliyeti dolayısıyla  4/b (BAĞ-KUR) kapsamında sigortalı olamaz.

Ancak aynı statüde sigortalı olmasının bir sakıncası yoktur.Böyle bir durumun varlığında bilinmesi gereken bir detay vardır ki bağ-kur kapsamında olan bir sigortalının birden fazla ticari faaliyetinden dolayı her ticari faaliyeti için ayrı ayrı sigortalı olmasına gerek yoktur.Hepsi için bir bağ-kur sigortası yeterli olmaktadır.Fakat bağ-kur  kapsamında sigortalı olanlar için geçerli olan bu durum hizmet akdi ile çalışan 4/a kapsamında sigortalı olan işçiler için geçerli değildir.

Sosyal Güvenlik Kanunumuza göre  hizmet akdi ile 4/a kapsamında sigortalı olarak çalışan bir işçinin aynı anda birden fazla işverenin yanında sigortalı olarak çalışmasını engelleyici durumun varlığı söz konusu değildir.Örneğin ; gündüzleri bir eczane de sigortalı olarak çalışan bir kişi kısmi süreli olarak geceleri de güvenlik görevlisi olarak çalışabilmektedir.Birden fazla işverenle hizmet akdi ile çalışan sigortalı için işverenlerin her ikisi de sigorta yapmak zorundadır.Bir işverenin sigorta yapmış olması diğer işverenin sigorta yapma yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.Her iki işverende tüm sigortalıları için verdiği aylık prim ve hizmet belgesi ile çalıştırdığı işçiyi Sosyal Güvenlik Kurumu’na bildirmekle yükümlüdür.Başka bir işverenin yanında çalışan kişiyi hizmet akdi ile çalıştıran işveren bildirim yükümlülüklerini yerine getirmezse sigortasız işçi çalıştırma ile aynı yaptırımlara tabi olacaktır.

Birden fazla işyerinde çalışan sigortalının her iki işveren tarafından ayrı ayrı verilen aylık prim ve hizmet belgesindeki çalışma günleri ve prime esas kazançları sigortalının siciline kaydedilir.Sosyal  Güvenlik mevzuatımıza göre bir ay 30 gün kabul edildiğinden dolayı aynı ay içerisinde toplam çalışma gün sayısı 30 günden fazla olsa bile SGK 30 gün olarak kabul edecek fazla olan gün sayıları hesaba katılmayacaktır.Prime esas kazancında ise durum farklı olup aynı ay içerisinde her iki işverenden de aldığı ücretlerin toplamı esas alınacaktır.Ancak prime esas kazançta dikkat edilmesi gerekense bildirilen ücretlerin  toplamı sigorta prim tavanını aşıyorsa tavanı aşan kısmı dikkate alınmaz ve hesaba katılmaz.

Saygılarımla;

S.M.MALİ MÜŞAVİR

NİHAL BİLADA

 

 

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikEMEKLİ OLDUKTAN SONRA 4/B SİGORTALİLİK KAPSAMİNDA CALİSANLARDAN KESİLEN SGDP TARİHE Mİ KARİSTİ
Sonraki İçerikİŞSİZLİK MAAŞI İÇİN SON 120 GÜN İÇİNDE EKSİK GÜN SAYILMAYAN DURUMLAR NELERDİR?
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada