Yatırım Amaclı Yurtdışı Hibeler Fon mudur Gelir Midir

Yatırım Amaclı Yurtdışı Hibeler Fon mudur Gelir Midir
Yatırım Amaclı Yurtdışı Hibeler Fon mudur Gelir Midir
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

YATIRIM AMAÇLI YURTDIŞI HİBELER GELİR Mİ FON MU?
Değerli okuyucular;
Günümüzdeki Global ekonomik şartlar ve teknolojik yapılar ister istemez farklı oluşum ve yenilikleri mecbur bırakılmaktadır. Bunlardan Bir tanesi de Ekonomik yardımlar veya desteklerdir.Bu imkanları sağlayanlar ise Çeşitli Kurum ,Kuruluş ve Birlikler vardır. Biz bu yazımızda sadece İPA dan bahsedeceğiz.

“Malumunuz olduğu üzere;Türkiye ile Avrupa Birliği arasında IPA çerçeve anlaşması 26/2- b Maddesi kapsamında mevcuttur.Bu anlaşmalar ile Proje destekli yatırımlar %50 Karşılıksız Hibe ve KDV istisnası mevcuttur.(proje bedeli için Kdv istisna sertifika mutlaka alınmalıdır süreli olarak).
GELİR VERGİSİ KANUNU Madde No Gecici Madde 84(6456 sayılı Kanunun 15 inci maddesiyle eklenen geçici madde)
Avrupa Birliği organlarıyla akdedilen ve usulüne göre yürürlüğe konulan anlaşmalar çerçevesinde proje karşılığı sağlanan hibeler, özel bir fon hesabında tutulur ve gelir olarak dikkate alınmaz. Söz konusu hibelerle gerçekleştirilecek projelere ilişkin olarak bu fondan yapılan harcamalar, gelir ve kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider ve maliyet olarak dikkate alınmaz. Proje sonunda herhangi bir şekilde harcanmayan ve iade edilmeyen tutarın kalması hâlinde bu tutar gelir kaydedilir.
Şeklinde detaylı olarak anlatılmaktadır.
Ayrıca Motorlu taşıtlar için ise Sözleşme boyunca Ödenen MTV.Vergisini sözleşme vadesi dolduktan sonra Mahsup yada iade yolu ile geri alınmaktadır.
Burada özülerek belirtilmeliyim ki tüm kurum ve kuruluşlar bu konuda gerekli tüm donanıma sahip olmasına rağmen Maliye Bakanlığı bu konuda oldukça geride kalmıştır. Muhasebe sistemi Uygulamaları genel teb(MSUGT) yetersizdir. Acilen güncellemelidir.
Bunu basit iki örnekle açıklama yapayım.
1-XY Şirketi İPA çerçevesinde 1000,000 TL proje kabul edildi %50 Hibeli. Proje tamamladı. Özkaynaklarından Harcama ve Ödemeler yapıldıktan 31/12/201xx tarihinde banka hesabına 500,000 TL. ödeme geldi. Banka Borçlu iken HANGİ ALACAKLI HESAP KULANILMASI GEREKTİĞİ maalesef yok.Güncellenmesi şart.Burada Fon Hesabı En makul hesap ancak Fon hesabın ruhuna aykırı.
2-İpa sözleşme çerçevesinde alınan Araçlar 5 yıl sözleşmeli oldukları için Satılamaz. Bu süre zarfından ödenen MTV vergisi mahsup/İade şeklinde geri alınmaktadır. Ancak bunun için uygulama ve özelge bulunmakmatadır. (2015 Yılında verilen özelgeye halen cevap verilmemiştir.)
Bir başka sorunda Alınan proje bedeli HİBE nin Gelir mi yoksa fon mu? Tartışmasıdır.bunun için farklı uygulamalar mevcuttur.
Özetle Bana Göre YURT DIŞI KARŞILIKSIZ PROJE BEDELİ HİBELER GELİR KALEMİ DEĞİL FON HESABIDIR.

Saygılarımlar
S.M.Mali Müşavir
REMZİ ACAR

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji