Belge Sayımı Talebine Mali Müşavirlerden Tepki ve Basın Açıklaması

Mali Müşavirlerden Maliye Bakanlığına Tepki ve Basın Açıklaması
Mali Müşavirlerden Maliye Bakanlığına Tepki ve Basın Açıklaması

Belge Sayımı Talebine Mali Müşavirlerden Tepki ve Basın Açıklaması

MALİ  MÜŞAVİRLER  TEPKİLİ

Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler  son zamanda  Maliye’nin üzerlerine yüklemiş oldukları ANGARYALARDAN dolayı Maliye’ye tepkili. Ortak Amaçlara hizmet eden ve Kamu Alacağının Güvenliğini Sağlamada Maliye Bakanlığı’nın özel sektördeki en önemli ve en bilgi sahibi meslek grubu olan Mali Müşavirlere getirilmiş olan ve Mali Müşavirlere göre hiçbir amaca hizmet etmeyeceği apaçık bir şekilde ortada olan • Fatura, • e- Fatura,(Maliye Sisteminden kesiliyor) • e -Arşiv Fatura (Maliye Sisteminden kesiliyor) ,• e-Bilet (Maliye Sisteminden kesiliyor), • Perakende Satış Fişi, • Serbest Meslek Makbuzu,• İrsaliyeli Fatura Özel Fatura, Dip Koçanlı Fatura, Kıymetli Maden Satım Belgesi, Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi, Noter Makbuzu,Döner Sermayeli Alındı belgesi, Dipkoçanlı olmayan yolcu taşıma biletleri, Tahsilat Alındı Belgesi… vb. sayılarının belirtilmesini Kurban Bayramı öncesi  Mali Müşavirlerin Ust birliği olan Türmob, Odalar ve diğer Mali Müşavirlerin Mesleki Oluşumların görüşünü almadan bunun yanı sıra yasal bir metne dahi dayatılmadan sadece İnternet Vergi Dairesi üzerinden duyurarak işleme koyması sebebiyle ek personele, ek yazılım ve ek giderlere ihtiyaç duyabilecek amaçsız bir ANGARYA karşısında S.M.Mali Müşavirler 15.09.2017 saat 15.00 ve eğer bu tarihe kadar kaldırılmaz ise 68.322 üyesi olan Muhasebe Bilenler Topluluğu Grubu Yöneticisi S.M.Mali Müşavir Serkan TAVŞAN’ın Etkinliğinde 27.09.2017 13.30 da tepkilerini dile getirmek ve Maliye’yi kararından vazgeçirmek için Basın açıklaması ve akabinde eylem planlaması yapacaklardır.

MALİYE TEK TARAFLI VE MÜZAKERE  ETMEDEN  TEBLİĞ EDİYOR

Sayıları 100.000’i bulan Mali Müşavirler üzerlerindeki  ANGARYALARIN ve iş yüklerinin  giderek  arttığını belirterek, özellikle son zamanlarda Maliye ‘nin tek taraflı ve müzakere edilmeden tebliğ  yolu  ile yeni bilgi ve belge istendiğini zaten piyasa şartlarında işlerini yetiştirmekte zorlandıklarını ve Maliye’ye  bu bilgileri  vermedikleri  taktirde  Sistemin beyannamelerinin kabul edilmeyeceğini ve beyannameler kabul edilmez ise Kamu Gelirlerinin Tahakkuk etmeyeceğini belirtiyorlar.

Böylece  Özellikle son çıkan İzaha davet  ve amaçsız fatura sayıları konusu da dahil  olmak  üzere birçok  konuda  yoğunluk ve sıkıntı yaşadıklarını belirten Mali Müşavirler,  İzaha davet mekanizmasının  keyfiliğe dönüşebileceğini ve sıkıntı yaratacağını , Muhasebe ve Denetim  Mesleğinin Türkiye Cumhuriyet sınırları içerisinde yasal muhattapları olduklarını ve görüş alınmadan, herhangi bir taslak yayınlamadan tek taraflı tebliğ ile bildirilmesinin odaları ve sivil toplum kuruluşlarını etkisizleştirmekte olduğunu iletmekteler.

MALİ MÜŞAVİRLER   ARTAN İŞ YÜKÜNDEN  DERTLİ

Mali Müşavirler  üzerlerinde  piyasanın  yoğun iş yükü ve rekabeti altında yaşam standartlarına göre yine Maliye’nin belirlediği düşük bedeller ile müşterilerine hizmet  verdiklerini  buna rağmen devletin farklı birimlerince aynı bilgi ve belgeyi bir çok kere istediği, fatura sayısını ise zaten çeşitli yollardan bildirmelerine rağmen kendilerine gelen çok sayıdaki faturanın  sayılmasının ve bir daha istenmesinin kendilerine aşırı yük yükleyeceğini net bir dille belirtmektedirler.

VERGİ AFLARI  VERGİNİN TOPLANMASINDA NEGATİF  ETKİ YARATIYOR .

Mali Müşavirler son zamanda  sık sık çıkan vergi aflarının mükelleflerde vergi ödeme konusunda karşı direnç yarattığını, mükellefin vergi ödeme alışkanlıklarını  zarar verdiğini ve Nasıl olsa af çıkar düşüncesiyle verginin toplanmasına da olumsuz etkisinin olduğunu ve buna karşın getirileceği dillendirilen KDV gibi dolaylı vergilerde hasılat üzerinden alınacak %10’luk bedelin Dünya’daki Muhasebe Sistemleri ile uyuşmadığını ve Devreden K.D.V. müessesesinin kaldırılmasının Mükellef üzerinde ciddi bir kayba sebebiyet vermesinin yanı sıra muhasebe yapmayı anlamsızlaştırıp kurumsallaşmak zorunda olan ve Dünya Standartlarında olması hedeflenen Muhasebe Standartlarına tam ters bir etki yaratacağını belirten Mali Müşavirler. Özel Sektörde bu işlerin uygulayıcıları olarak atılan adımlarda kendilerine danışılmadan ilerlenmemesinin hem Mali Disipline hem de Maliye’nin çıkardığı uygulamalara olumlu etki yaratacağını düşündüklerini tekrar dile getirdiler.

S.M.Mali Müşavir
Serkan ATASOY

Paylaş
Önceki İçerikMuhasebecilerde Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiliyor
Sonraki İçerikYatırım Amaclı Yurtdışı Hibeler Fon mudur Gelir Midir
Serkan ATASOY Kimdir: 1981 Ardahan Doğumlu olan Kurucu Yöneticimiz Mali Müşavir Sn. Serkan ATASOY (Çok soran oluyor diye yazalım soyadı değişikliğine gitti yani birçoğunuzun yakından tanıdığı Nam-ı diğer Serkan TAVŞAN) Grubumuzun Kurucu Yöneticisidir. 14.09.2007 de hayal ettiği mesleğin önemli bir eksiği olarak gördüğü, yardımlaşma, birlikte mücadele, meslektaşı ayrışmadan uzak tutup, paydayı sadece meslek ve meslektaş alacak bir anlayış ile meslektaşın bir arada kalmaktan mutlu olabileceği, aslında herkesin çalışma ortamlarında dertlendiği konularda yalnız olmadıklarını görebileceği, Anadolu tabiriyle damdan düşenin halinden damdan düşen anlar diye düşünerek mesleki yardımlaşmayı artırmayı hedeflediği hikaye bugün bu ortalama 150-200.000 civarı meslektaşa (Site, Facebook Grup, Sayfalar, İnstagram, Twitter, Linkedin, Youtube derken ) dokunanan bir oluşum haline gelmiştir. 2008 Yılından beri Mali Müşavirlik yapmakta olan Sn. ATASOY Yüksek Lisans Mezunu olup, Sırası ile Muhasebe Bürosu sonrası farklı sektörlerdeki Kobi ve Büyük Ölçekli firmalarda yöneticilik yapmış ve çok uzun yıllardır Uluslararası firmalar ile çalışmaktadır. Mesleki Mücadelesinde felsefesini sorduğumuzda ise şöyle açıklamaktadır: Bizler Mesleğimizi icra ederken müşterilerimizin işlerini canhıraş şekilde yapıyor belki de kendimizden tavizler veriyor ve genelde maalesef ki günü kurtarmaya çalışıyoruz. Aslında müşterilerimizin işleri dışında biraz da icra ettiğimiz mesleğimizin mücadelesinin içinde olup emek sarf edebilirsek ve bunu hep birlikte yapabilirsek o zaman önümüzde hiçbir güç duramayacaktır. Unutulmamalıdır ki eğer bu meslek olmaz ise biz bu müşterileri bulamaz ve bu paraları kazanamayız evet müşterilerimize gereken hizmeti mesleki etik kurallar ve gerektiği kadar vereceğiz ama sadece bunu yapar çekilir ve mesleki mücadeleden uzak durur isek zaman içerisinde yapacağımız bir meslek de kalmayacaktır. Düşüncesinin devamında her geçen gün büyüyen bir grup ile güçlü meslek ve güçlü meslektaş hayaline her geçen gün daha da yakınlaştığını düşünüyor ve daha güzel günler için tüm meslektaşları büyük küçük demeden mücadeleye davet ediyor. https://www.twitter.com/serkan__atasoy https://www.facebook.com/serkantavsan https://www.instagram.com/serkan__atasoy