Muhasebecilerde Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiliyor

e-smmm-makbuz
e-smmm-makbuz

Muhasebecilerde / Mali Müşavirlerde Zorunlu Olarak Elektronik Serbest Meslek Makbuzu Uygulamasına Geçiliyor

Tarih: 06.09.2017

Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı’nca Serbest Meslek Makbuzu , Sevk İrsaliyesi ve Müstahsil Makbuzu belgelerinin elektronik ortamda düzenlenme, iletilme ve muhafazasına imkan veren Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ Taslağı hazırlandı. (26.08.2017)

Serbest Muhasebeci / Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir meslek mensuplarını ilgilendiren Genel Tebliğ taslağına göre:

  • Serbest Meslek Mensupları, düzenledikleri serbest meslek makbuzlarını ELEKTRONİK SERBEST MESLEK MAKBUZU ( e-Serbest Meslek Makbuzu) şeklinde düzenleyeceklerdir.
  • Uygulama 01/01/2018 tarihi itibariyle başlayacaktır.
  • 2016 yılı gayri safi hasılatı (kollektif, adi komandit şirket veya adi ortaklık halinde faaliyet gösterenlerin bu ortaklıktan aldıkları paylar dahil) 50 bin TL ve üzeri olan serbest meslek mensuplarının 01/07/2018 tarihine kadar uygulamaya geçmeleri ve bu tarihlerden itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
  • 01/01/2019 tarihinden itibaren ise; gayrisafi hasılat tutarına bakılmaksızın tüm serbest meslek mensuplarının, uygulamaya geçmeleri ve bu tarihten itibaren serbest meslek makbuzlarını e-Serbest Meslek Makbuzu olarak düzenlemeleri zorunludur.
  • 01/01/2018 tarihinden önce, kendi isteği ile dahil olanlar e-Serbest Meslek Makbuzu düzenleyebilirler ya da kağıt ortamında serbest meslek makbuzu düzenleyebilirler.
  • e-Serbest Meslek Makbuzlarında, belgenin saat ve dakika olarak düzenlenme bilgisinin bulunması zorunludur.