DEFTER VE VESİKALARI MUHAFAZA

DEFTER VE VESİKALARI MUHAFAZA
DEFTER VE VESİKALARI MUHAFAZA
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Defter ve Vesikaları Muhafaza
VUK Madde 253
Bu kanuna göre defter tutmak mecburiyetinde olanlar, tuttukları defterlerle üçüncü kısımda yazılı vesikaları, ilgili bulundukları yılı takibeden takvim yılından başlıyarak beş yıl süre ile muhafaza etmeye mecburdurlar.
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji