2020 YİLİ VERGİ LEVHASİ ONAYLAMA TARİHİ

Vergi Levhası 2020

2020 YILI VERGİ LEVHALARINI 31.05.2021 TARİHİNE KADAR ONAYLAMAYI UNUTMAYINIZ !!

 

6111 sayılı Kanun’un 82 nci maddesiyle, VUK’un 5 inci maddesinde yer alan “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak zorundadırlar.” ibaresi “levhayı almak zorundadırlar.” şeklinde değiştirilmiş ve bu değişiklikle vergi levhasının asılma zorunluluğu kaldırılmıştır.

Ancak levhanın sistemden oluşturulması ve gerektiğinde ibraz edilebilmesi için bulundurulması zorunludur.

Bu zorunluluğu yerine getirmeyenlere her tespitte 213 Sayılı VUK 353/4.Maddeye göre  özel usulsüzlük cezası kesilecektir.

 

Vergi Levhası oluşturma İşlemleri:

1- http://www.gib.gov.tr/ adresine giriş yapmak

2-İnternet Vergi Dairesine giriş yapmak/Kullanıcı bilgilerini girmek

3- Genel sorgulama ve hesaplama işlemleri

4-E-Vergi Levhası sekmesine tıklama

5- Vergi Levhası bilgileri sekmesi

6- vergi no/T.C. no girerek TAMAM a tıklama

7- Vergi Levhası oluştur.

 

https://www.gib.gov.tr/yardim-ve-kaynaklar/vergi-takvimi

01/05/202131/05/20202020 Yılına Ait Vergi Levhasının İnternet Vergi Dairesinden Alınmasının Son Günü

 

https://muhasebebilenler.com/

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ