TURİZM PAYI BEYANNAMESİ

TURIZM PAYI BEYANNAMESI
TURIZM PAYI BEYANNAMESI
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

TURİZM PAYI BEYANNAMESİ

Ülkemizde    7183 Sayılı Kanun ile” Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı “kurulmuştur.     Turizm Payı Beyannamesi de  hayatımıza  bu kanun ile girmiştir.

7183 Sayılı Kanunun Amacı ; Türkiye’nin turizm hedeflerine ulaşmasını teminen, turizm imkan ve fısratlarının dünyada tanıtılmasına, turizm potansiyelinin tüm yönleri ile değerlendirilerek ülke ekonomisine kazandırılmasına, turim yatırımlarının, turizmin ülke ekonomisindeki payının ve turizm sektörünün hizmet kalitesinin artırılmasına yönelik faaliyetlerde bulunmak,d estek ve kaynak sağlamak amacıyla Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının uruluşu,yönetimi,denetimi,gelirleri ve faaliyetlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

7183 Sayılı Kanunla kurulan, Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının kuruluş amaçlarının gerçekleştirilmesi ve faaliyetlerinin finansmanında kullanılmak üzere turizm payı alınır.

 

                                                            Turizm Payı Oranı Kaçtır ?

  • Bileşik tesisler ile konaklama tesislerinde binde 7,5
  • Bakanlıktan belgeli yeme-içme ve eğlence tesislerinde binde 7,5
  • Deniz turizmi tesisleri ile bakanlıktan belgeli deniz turizmi araçlarında binde 7,5
  • Seyahat acentalarından (münferit uçak bileti satışları hariç) on binde 7,5
  • Havayolu işletmelerinden (ticari yolcu taşımacılığı faaliyetlerinden) on binde 7,5
  • Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından işletilenler hariç olmak üzere havalimanı ve terminal işletmelerinden binde 2

Oranında bu işletmelerin yatırımcısı veya işletmecisi olan gerçek veya tüzel kişilerin bu işletmelerdeki faaliyetleri sonucunda elde ettikleri net satış ve kira gelirlerinin toplamı üzerinden alınır.

 

Turizm Payı Beyannamesi Ne Zaman Verilir ?

Turizm Payı beyannamesi, Kurumlar Vergisi mükelleflerinde vergilendirme dönemini takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilmesi gerekmektedir.

Kurumlar Vergisi haricinde ki mükelleflerde ise Turizm Payı Beyannamesi 3’er aylık dönemler halinde verilir. İlgili 3 Aylık dönemi takip eden ayın son günü saat 23.59’a kadar verilmesi gerekmektedir.

 

Turizm Payı Gider Yazılır mı ?

7183 Sayılı Kanun’da belirtildiği üzere, ödenen turizm payı Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerinde matraha esas kazancın tespitinde gider olarak dikkate alınır.

Muhasebe Kaydı

740 – Hizmet Üretim Giderleri Hesabına BORÇ,

                                               360 – Ödenecek Vergi ve Fonlar hesabına ALACAK kaydedilir.

 

MALİ MÜŞAVİR

BİRAY GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji