Engelli personel calistirma zorunlulugu, İsci sayisi hesaplamasinda dikkat edilmesi gereken hususlar ve Basvuru

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

Engelli Personel Çalıştırma Zorunluluğu

 

Bilindiği üzere; 22.05.2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun “Özürlü, eski hükümlü ve terör mağduru çalıştırma zorunluluğu” başlıklı 30 uncu maddesinin 10 uncu fıkrası ile ; işyerlerinde , toplam çalışan sayısı ile doğru orantılı sayıda engelli işçi çalıştırma zorunluluğu getirilmiştir.

 

İş kanunun bu hükmüne göre; Aynı il Sınırları içerisinde Aynı işverene ait Tüm İşyerlerinin toplam çalışan sayısının 50 ve daha fazla işçi olması önkoşul olmuştur .

 

En Az Çalıştırma Oranları ( Yüzde ) Tablo’daki gibidir.

 

özel Sektör %Kamu %
Engelli      34
Eski Hükümlü      02
Terör Mağduru      00

 

Çalıştırılması gereken engelli işçi sayısı hesaplanırken dikkat edilmesi gereken bazı hususlar şu şekildedir;

  • Çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak  tam süreli çalışmaya dönüştürülür. Oranların hesaplanmasında yarıma kadar kesirler dikkate alınmaz, yarım ve daha fazla olanlar tama dönüştürülür.
  • İşverenler çalıştırmakla yükümlü oldukları işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığı ile sağlarlar.
  • İşyerinin işçisi iken sakatlanan, eski hükümlü ya da terör mağduru  olanlara öncelik tanınır. Şeklinde belirlenmiştir.

 

Tabii olarak Devlet Özürlü, Eski hükümlü ve terör mağdurlarının çalıştırılmasını teşvik amaçlı olarak ek bir madde ile bunu desteklemiştir

Yukarıda belirlenmiş olan Oranların üstünde özürlü ve eski hükümlü ve terör mağduru çalıştıran işverenlerin, kontenjan fazlası işçiler için özürlü ve eski hükümlü çalıştırmakla yükümlü olmadıkları halde özürlü çalıştıran veya çalışma gücünü yüzde seksenden fazla kaybetmiş özürlüyü çalıştıran işverenlerin bu şekilde çalıştırdıkları her bir özürlü için 506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununa göre ödemeleri gereken işveren sigorta prim hisselerinin % 50’sini  kendisi, % 50’ sini Hazine ödemeyi üstlenmiştir.

 

Bu İşçilerin Teminine Yönelik Başvuru ve İşlemler

*Kamu ve özel sektör işverenlerinin, çalıştırmakla yükümlü oldukları engelli ve eski hükümlü işçileri Türkiye İş Kurumu aracılığıyla sağlamaları gerekmektedir.

*Türkiye İş Kurumu aracılığı olmadan engelli istihdam eden özel sektör işvereni, engellinin işe başlama tarihinden itibaren bu durumu en geç onbeş iş günü içinde Kuruma bildirmesi ve tescil ettirmesi zorunludur.

*Kurum tarafından tescili yapılmayan işçi engelli statüsünde değerlendirilmez.

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

ÖMER AVAN

Kaynak: SGK

 

 

 

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji