YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI

YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI
YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI
YENİ MAKİNA VE TEÇHİZATIN TESLİMLERİNDE UYGULANAN
KDV İSTİSNASININ SÜRESİ 31/12/2024 TARİHİNE KADAR UZATILDI
KDV Kanunu Geçici 39 uncu maddede düzenlenen 6948 sayılı Sanayi Sicili Kanununa göre sanayi sicil belgesine haiz KDV mükelleflerine münhasıran imalat sanayiinde kullanılmak üzere yapılan yeni makina ve teçhizatın teslimlerinde uygulanan KDV istisnasının süresi 31/12/2024 tarihine kadar uzatıldı.
Dayanak: 21 /12/2022 tarihli ve 32050 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6583 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
Mali Müşavir Filiz OĞUZ