ASKERLİK BORÇLANMASINDA NE DEĞİŞTİ?

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Değerli Okurlar,

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası kanununun Sigortalıların borçlanabileceği süreler konulu 41. Maddesinin (b) fıkrasında Sigortalıların (veya sigortalının vefatı halinde hak sahiplerinin) Er veya erbaş olarak Silah altında veya Yedek Subay okulunda geçen sürelerin borçlanabileceği ve  bu kanuna göre tespit edilen sigortalılığın başlangıç tarihinden önceki sürelerin borçlanılması halinde sigortalılığın başlangıç tarihi borçlandırılacak gün sayısı kadar geriye götüreceği , Aylık bağlanmasına hak kazanılması durumunda ilgillere borcun ödendiği tarihi takip eden ay başından itibaren aylık bağlanacağı  ile;  Ayrıca konu ile ilgili  Sgk. genelgesine göre de askerlik hizmetinden sayılan izin, hava değişimi, istirahat süreleri, birliğe sevk tarihi ile birliğe katılış tarihi arasında geçen süre veya erken terhis mahiyetinde izinli sayılan süreler ile askerlik hizmetinden sayılmayan sürelerde hizmet akdine tabi çalışılması durumunda, bu sürelere ilişkin belge sunulması ve bildirilen hizmetlerin fiili çalışmaya dayanmadığına dair aksine bir tespitin bulunmaması halinde, bu sürelerde bildirilmiş olan hizmetlerin de geçerli olacağı belirtilmiştir.

Askerlik Süresinde değişiklik yapan  7179 Sayılı kanun ile Hizmet süresi; erbaş ve erler için altı ay olarak ,yedek subay ve yedek astsubaylar için on iki ay olarak belirlenmiştir. Bu şekilde belirlenen hizmet süresi altı aydan az olmamaktadır.

Erbaş ve erlerden istekli olanlar, sıralı disiplin amirlerinin olumlu değerlendirmesi ile terhise hak kazandığı tarihten itibaren Bakanlıkça uygun görülecek sayıda ve altı ay süre ile sınırlı olmak üzere bu Kanun hükümlerine göre askerlik hizmetlerine devam eder ve bu sürenin sonunda terhis edilir. Bu şekilde askerlik hizmetine devam edenlerin vazgeçme talepleri kabul edilmez. Bunlar hakkında muvazzaflık dönemi için askerlik hizmetinden sayılmayan sürelere ilişkin hükümler uygulanmaz. Bu yükümlüler hakkında ilk altı aylık hizmet süresi için ayrı, diğer altı aylık hizmet süresi için ayrı terhis belgesi tanzim edilir denilerek 7179 sayılı yasanın 5. Maddesi ile kesinleşmiştir.

Bu durumda olan Er ve erbaşlarımızın Askerlik borçlanması talep etmeleri halinde askerlikte geçen ilk altı aylık zamandan istediği kadar gün sayısını , talep tarihindeki 5510 sayılı kanunun 82. Maddeye göre prime esas günlük kazanç alt ve üst sınırı (166.8 ile 1.251 TL. arası) günlük kazancın %32 oranında ödemek suretiyle, Geri kalan ikinci altı aylık süreyi ise günlük prime esas alt sınırı olan 166.8 Tl. üzerinden Milli Savunma Bakanlığınca ödenmesi suretiyle sigortalılık süresinden sayılacaktır.

Örnek= Ahmet bey 7179 sayılı kanunun yürürlük tarihinden sonraki yapmış olduğu 12 aylık askerlik borçlanmasını günlük prime esas kazan alt ve üst sınırları arasında kalan günlük 300.Tl. üzerinden borçlanmak istediğinde, İlk altı aylık süreye isabet eden kısmı kendisi ödeyeceğinden,

Sigortalı Ahmet beyin ödeyeceği süre 30*6= 180 gün

180*300= 54000 Tl.

Buna isbaet eden prim tutarı ise = 54.000*%32= 17.280 Tl. kendisi ödeyecek geri kalan ikinci altı aylık kısmı ise Milli Savunma Bakanlığı günlük prime esas kazanç alt sınırı olan 166.8 Tl.den olmak üzere 6*30= 180 gün

180*166.8= 30.024

30.024*%32= 9.607.68 Tl.olarak ödeyecektir.

Saygılarımla,

Mustafa Günşen

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji