E-TEBLİGAT

e-tebligat

E-TEBLİGAT NEDİR, NE ZAMAN BAŞLADI, NASIL BAŞVURU YAPILIR, ÇIKILABİLİR Mİ, CEZAİ MÜEYYİDESİ VAR MIDIR, NASIL GİRİŞ YAPILABİLİR VS.

 

E-Tebligat Nedir?

Elektronik Tebligat, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu ve 456 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği hükümlerine göre tebliği gereken belgelerin, E-Tebligat sistemi ile (elektronik ortamda) mükelleflerin e-posta adreslerine tebliğ edilmesidir.

E-Tebligat Ne Zaman Başladı?

E-Tebligat uygulaması 1 Nisan 2016 (29/12/2015 tarihli ve 29577 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 467 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile söz konusu tarih değiştirilmiştir.) tarihinden itibaren hayatımıza girdi.

E-Tebligat Başvurusunu Kimler Yapabilir?

Mükelleflerin bizzat kendisi, kanuni temsilcisi veya noter ile yetki verdiği vekili.

E-Tebligat Başvurusunun Yapıldığı Bilgisi Nasıl Alınır?

E-Tebligat başvurusu formundaki belirtilen telefon numarasına SMS yoluyla ve/veya e-posta adresine mail yolu ile bilgilendirme yapılır.

E-Tebligat Sistemi ile Gönderilen Belgeler Ne Zaman Tebliğ Edilmiş Sayılır?

E-Tebligat sistemi ile gönderilen belgeler, mükellefin e-posta adresine ulaştığı tarihi izleyen beşinci günün sonunda tebliğ edilmiş sayılır ve posta yoluyla tebligat yapılmaz.

E-Tebligat Bildirimindeki Bilgileri Nasıl Güncelleyebilirim?

https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine giriş yaparak E-Tebligat kısmından bilgilerini güncelleyebilirler.

E-Tebligat Sisteminden Çıkabilir miyim?

Ölüm, gaiplik veya tüzel kişililerde ticaret sicil kaydının (nevi değişikliği ve birleşme halleri dahil) silinmesi gibi durumlarda çıkılabilir.

E-Tebligat Sistemine Dahil Olmamanın Cezai Müeyyidesi Var mıdır?

Vergi Usul Kanununun Mükerrer 355. maddesi uyarınca özel usulsüzlük cezası ile cezalandırılır.

E-Tebligat Sistemine Nasıl Başvurabilirim?

Gerçek kişi;

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek;

–          İnternet vergi dairesi şifresi olanlar “kullanıcı girişi” ekranından kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile giriş yapabilirler, Kağıt ortamında doldurdukları Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ile bizzat vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilirler.

–           İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise “TC Kimlik No ile Giriş” ekranından kimlik doğrulaması ile,

–          Mükellefiyetliğin başladığı gün başvuru yapılır.

 

Tüzel Kişi;

–          Kağıt ortamında doldurdukları Elektronik Tebligat Talep Bildirimi ve ekli belgeler ile bizzat bağlı bulundukları vergi dairesine giderek başvuruda bulunabilirler,

–          İnternet vergi dairesi şifresi olanlar Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://intvrg.gib.gov.tr internet adresine girerek “kullanıcı girişi” ekranından kullanıcı kodu, parola ve şifresi ile giriş yapabilirler,

–          İnternet vergi dairesi şifresi olmayanlar ise vergi dairesince internet vergi dairesi şifresi ile,

–          Yeni mükellefiyetlik açtıranlar için mükellefiyetliğin başladığı tarih itibariyle 15 gün içinde başvuru yapılması gerekir.

İnternet Vergi Dairesi Şifresi Almam Gerekli midir?

Mükellefiyetlik var ise, var olan kullanıcı kodu ve şifre ile,

Yok ise, sistemden şifre oluşturulur.

Sistemden Tebliğ Edilen Belgelere Nasıl Ulaşabilirim?

https://intvrg.gib.gov.tr adresinden sisteme giriş yaparak E-Tebligat kısmını tıklayarak kendilerine gönderilen belgeleri görüntüleyebilir, çıktı alabilir ve hangi tarihte tebliğ edildiğini görebilirler.

 

Saygılarımla,

S.M.Mali Müşavir

Fidan ASLANTAŞ