FATURANIN ASLININ KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

 

   FATURANIN ASLININ KAYBEDİLMESİ DURUMUNDA

Faturanın aslının kaybedilmesi durumunda noter tarafından “Zayi olan aynı tarih ve sayıyı taşıyan fatura aslı yerine kullanılmak amacıyla tasdik edilmiştir” şeklinde şerh düşülmek suretiyle faturanın gider kaydı ve KDV indirim konusu yapılabilecektir.

Satıcı firmaların “Aslı Gibidir” yazarak kaşeleyip imzaladıkları fatura fotokopileri, Maliye Bakanlığınca gider belgesi olarak kabul edilmez

FATMA ACAR KASIM

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji