QR KOD İLE FATURA ÖDEME VE TAHSİLAT DÖNEMİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

         

              QR KOD İLE FATURA ÖDEME VE TAHSİLAT DÖNEMİ

 

Öncelikle “QR code nedir?” ile başlayalım. QR Code : Quick response code yani
“ Çabuk Tepki” . 1994 yılında geliştiren Japon Denso firmasına patentlidir.
Manuel işlemlerin efektifliğini kaybettiği, hızın ve güvenliğin daha etkin olarak
görüldüğü zamanlardayız. Muhasebe mesleği de tüm bu gelişmelerden payını en çok
alan sektörlerin başında geliyor. Teknolojik gelişmeler ile aramızı iyi tutmakta fayda
var. Konumuza gelecek olursak ilk soru;
Üzerinde QR kod bulunan fatura düzenleyip tahsilat yapabilir mi ?
Cevap : Evet .1/9/2019 tarihinden itibaren QR kodlu fatura düzenleyip aynı zamanda
kestiğiniz faturanızın bedelini müşterinizden tahsil edebilirsiniz.Peki ama Nasıl ?
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sistemi ismi verilen sistem ile mali
belgeler elektronik ortamda oluşturularak satış ve tahsilat işlemleri
gerçekleştirilebilecektir. Kredi kartı bilgisi b. uğraşmadan çok daha kısa sürede ödeme
ve tahsilat gerçekleşebilecektir. Hızlı, basit ve güvenilir şekilde işlem yapılması
mümkün olabilecektir
Güvenli Mobil Ödeme ve Elektronik Belge Yönetim Sisteminin Tanımı Nedir ?
Finans kuruluşları ya da ödeme kaydedici cihaz üreticileri ile birlikte özel entegratör
kuruluşlar tarafından bu Tebliğde belirtilen usul ve esaslara uygun
gerçekleştirilen satış, ödeme/tahsilat işlemleri ile bu işlemlere ilişkin mali
belgelerin elektronik belge olarak oluşturulması, iletilmesi, muhafaza ve ibraz
edilmesi süreçlerine ilişkin olarak Bakanlıkça izin verilen sistemi verilen isimdir
Satıcının size kesmiş olduğu fatura üzerindeki QR Kodu okutarak ödemenizi
yaptığınız anda manuel bir işleme gerek kalmadan muhasebe programına da çıkış
entegre olabilir. Bu sayede operasyonel hata riski sıfıra inerek zaman tasarrufu
sağlanır.
Kanuni Dayanak : 01.Haziran.2019 Tarih 30791 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan
507 Sayılı Vergi Usul Tebliğidir.İnternet kaynak : medium.co
Saygılarımla,
Stj.SMMM Sinem İVECEK

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji