2019 YİLİ DEFTER TASDİK ZAMANLARİ

2019 yili defter tasdik zamani
2019 yili defter tasdik zamani

2019 DEFTER TASDİK ZAMANLARI

 

DEFTERLER NE ZAMAN TASDİK ETTİRİLECEK

Tasdik zamanı Kanun’un 221. maddesinde belirlenmiş olup, defterlerin aşağıda yazılı zamanlarda tasdik ettirilmesi gerekmektedir:

  1. a) Önceden beri işe devam etmekte olanlar defterin kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda,
  2. b) Hesap dönemleri Maliye Bakanlığı tarafından tespit edilenler, defterin kullanılacağı hesap döneminden önce gelen son ayda,
  3. c) Yeniden işe başlayanlar, sınıf değiştirenler ve yeni bir mükellefiyete girenler işe başlama, sınıf değiştirme ve yeni mükellefiyete girme tarihinden önce; vergi muafiyeti kalkanlar, muaflıktan çıkma tarihinden başlayarak 10 gün içinde,
  4. d) Tasdike tabi defterlerin dolması dolayısıyla veya başka nedenlerle yıl içinde yeni defter kullanmaya mecbur olanlar bunları kullanmaya başlamadan önce.

Bu açıklamalar çerçevesinde, hesap dönemi takvim yılı olanların, 2019 yılında kullanacakları tasdike tabi yasal defterlerini 31.12.2018 tarihine kadar tasdik ettirmeleri gerekmekte.

Öte yandan, 2018 yılında kullanılan yasal defterlerini 2019 yılında da kullanmak isteyenlerin ise VUK’nun 222. maddesi hükmü gereğince, 31 Ocak 2019 tarihi sonuna kadar ara tasdik yaptırmaları gerekmekte.

 

İşletmeler;

01.01.2019 Tarihinden itibaren defterleri “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacağından noter tasdik işlemi yapılmayacak.

 

Noterler ve Noterlik görevini ifa eden mükellefler; 

01.01.2019 Tarihinden itibaren defterleri “Defter-Beyan” sisteminden elektronik ortamda tutulacaktır.

 

Serbest Meslek Erbabları;

01.01.2018 de  “Defter-Beyan” sistemine geçmişti. Elektronik ortamda tutulmaya devam edilecek.

 

Defter-Beyan Sistemi kullanmakla yükümlü olan mükelleflerin  kâğıt ortamında tuttukları defterlerin hiç bir hukuki geçerliliği bulunmamaktadır.

 

Elektronik defter tutanlar için; hesap döneminin ilk ayının belgesinin  alınması açılış onayı, son ayının belgenin  alınması ise kapanış onayı yerine geçmektedir.

 

TİCARET SİCİL TASDİKNAMESİ ALMA ZORUNLULUĞU:

Ticaret siciline kayıtlı bulunanlar; Ticari defterlerinin noterlere tasdikleri sırasında, “TİCARET SİCİLİ TASDİKNAMEibrazının yapılması gerekmekte.

Tasdiknamede yer alan bilgilerde bir değişiklik olmadığı veya yenisi düzenlenmediği sürece eski tarihli belge geçerlidir. Yenisinin alınmasına gerek yoktur.

 

2019 yilinda tutulacak defterler ve tasdik durumlari TURMOB

 

 

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir

FİDAN ASLANTAŞ