2022 Yılı Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesi

Tevkif Yoluyla Kesilen Vergilerin Nakden İadesi
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
252 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği’nde yer alan ve tevkif yoluyla kesilen vergilerin nakden iadesine yönelik tespit olunan hadler GİB’nın 24.01.2022 tarihli duyurusu ile 2022 yılı için yeniden belirlenmiştir.
Buna göre; 2022 yılı için;
-Tevkif yoluyla kesilen vergilere ilişkin nakden iade tutarı 68.000 TL,
– Mükelleflerle süresinde tam tasdik sözleşmesi düzenlemiş yeminli mali müşavirce düzenlenecek tam tasdik raporu uyarınca iade edilecek nakden iade tutarı 681.000 TL olarak tespit edilmiştir.
SMMM SERAP SİYİRDİCİ
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji