Süresi biten şirketlerin durumu

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Bilindiği gibi kuruluş esnasında şirketler, şirketin müddeti maddesinde belirli bir süre belirtmek zorundadırlar. Uygulamada başlangıçta şirketin süresi maddesi ana sözleşmede örneğin; 3 yıl belirtilmiş olabilir. Kuruluş sırasında kısa olarak belirtilen kuruluş süresi zaman içerisinde çabucak bitmektedir. Ticari aktivasyon içerisinde bazen şirketin ana sözleşmesindeki süre çabucak dolduğundan dolayı fark edilmemektedir.

Burada bizim önerimiz şirketlerin kuruluş esnasında kuruluş müddetinin uzun bir süre örneğin; 49 yıl, 99 yıl gibi bir süre belirtilmesinde yarar bulunmaktadır.

Şirket süresinin dolduğunun tespit edilmesi durumunda; yapılacak ilk iş karar alıp bunun tescil ve ilanı yerine getirilmelidir. Ayrıca ilgili maddenin tadil tasarısı ve konuyla ilgili mali müşavir tespit raporu düzenlettirilmelidir. Böylece ticaret sicil müdürlüğündeki bütün işlemlerin ikmali üzerine ticaret sicilinde durum ilana çıkartılır ve şirket normal hale gelmiş olacaktır.

Şirketin faaliyetini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerinin başlamadığının tespitine ilişkin serbest muhasebeci mali müşavir raporunda aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.

1- İnceleme yapan SMMM’nin iş yeri ve ruhsat bilgileri, bağlı bulunduğu oda bilgileri

2- Tespiti yapılan şirket ile ilgili ayrıntılı bilgiler,

3- İnceleme sonuçları (burada şirketin kuruluşundan beri gazete ilanları, sermayenin tespit edildiği ve ödendiğine ilişkin ticaret sicil gazetesi bilgileri, en önemlisi şirketin ticari adresinde faaliyette olup olmadığı hakkında bilgiler),

4- Şirketin vergi dairesinde faal olduğuna ilişkin vergi dairesi faaliyet belgesi,

5- Sonuç (şirketin faal olduğu, ticari işlemlerini sürdürdüğü ve tasfiye işlemlerine teşebbüs olunmadığı hususlarının belirtilmesi),

6- SMMM faaliyet raporu,

7- İstenilebilecek diğer belgeler.

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Gökhan Emin Çerçi

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji