SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE GÖSTERİLEN NAKİT İSKONTALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

SATIŞ FATURASI ÜZERİNDE GÖSTERİLEN NAKİT İSKONTALARININ MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Satışlarla ilgili faturanın düzenlenip, satışın gerçekleşmesinden sonra yapılan her  türlü iskontoları Gelir Tablosunda bulunan  611 Satış İskontaları hesabında izlenir ve iki türlü iskonta vardır.Bunlar;

Kasa İskontosu: Vadeli bir satıştan doğan alacağın vadesi  gelmeden  önce ödeme yapılması halinde yapılan iskontodur.

Miktar İskontosu: Alıcının  belli  bir  dönemde  fazla mal satın almasından dolayı alıcıya indirim hakkı tanınmasıdır.

Satış  anında   faturanın üzerinde  gösterilen  ve  ticari kurallara uygun olarak yapılan  iskontalarda  ayrıca muhasebe kaydı yapılamaz. İskonto   sonrası  tutar malı satan açısından gelir; malı alan taraf içinde mal maliyetini  oluşturmaktadır. Sizlere bir örnek ile açıklayacağım;

Örnek: XYZ  firması  15/02/2019  tarihinde  BCD  firmasına  20,000 TL tutarında mal satmış  ve fatura  üzerinde  ticari  teamüllere  uygun 3,000 TL tutarında  iskonta yapmış ve 17,000 TL  üzerinden  kdv  hesaplayarak  bedelin  tamamını  banka kanalıyla tahsil etmiştir.(KDV oranı %18)

XYZ Firması aşağıdaki muhasebe kaydını oluşturmalıdır;  15/02/2019

120  ALICILAR   20,060 TL
                                     600 YURTİÇİ SATIŞLAR  17,000 TL
                                     391 HESAPLANAN KDV    3.060 TL

 

Bedelin tamamını bankadan tahsil etmiştir;

102 BANKALAR   20,060 TL
                                                120  ALICILAR  20,060 TL

 

BCD Firması aşağıdaki muhasebe kaydını oluşturmalıdır; 15/02/2019

153 TİCARİ MALLAR   17,000 TL
191 İNDİRİLECEK KDV   3,060 TL
                                                320 SATICILAR   20,060 TL

 

Bedelin tamamını bankadan ödeme yapmıştır;

320 SATICILAR   20,060 TL
                                            102 BANKALAR  20,060 TL

 

Saygılarımla;

HİLAL BİLADA