ÖDENMEYEN KİRA STOPAJLARİNDAN MULK SAHİPLERİ SORUMLU MUDUR?

ÖDENMEYEN KİRA STOPAJLARİNDAN MULK SAHİPLERİ SORUMLU MUDUR?
ÖDENMEYEN KİRA STOPAJLARİNDAN MULK SAHİPLERİ SORUMLU MUDUR?
Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

ÖDENMEYEN KİRA STOPAJLARINDAN MÜLK SAHİPLERİ SORUMLU MUDUR?

  

            Bilindiği gibi, kiracılar tarafından mülk sahibi adına muhtasar beyanname ile kira stopajı beyan edilmektedir. Sonuçta muhtasar beyanname ile vergi dairesine beyan edilen kira stopajlarının kiracılarca ödenmesi zorunludur. Ödenmeyen kira stopajları için vergi dairesi GVK md. 94 hükmüne göre ödeme emri tebliğ eder. Burada mülk sahibinin ödenmeyen kira stopajlarından dolayı sorumluluğu söz konusu değildir.[1]

Uygulamada mülk sahipleri tarafından ödenmeyen kira stopajları hakkında kendilerinin sorumlu olup olmayacağı noktasında tereddütler oluşmaktadır. Oysa ki, GVK md. 94 hükmü gereği gerçek usulde vergi mükellefi olan kimselerin mülk sahiplerine ödedikleri kiralar ile ilgili %20 vergi stopajı yapıp, vergi dairesine muhtasar beyanname ile aylık veya 3 ‘er aylık dönemlerde beyan edilmesi gerekecektir. Muhtasar beyanname üzerine tahakkuk ettirilen vergilerinde aynı süre içerisinde ödemesi gerekir.[2] Aksi takdirde, daha sonra gecikme zammı olarak bu stopajlar vergi dairesince tahsil edilecektir. Burada da yine ödenmeyen veya ödenemeyen muhtasar stopajlarından dolayı mülk sahibi hiçbir şekilde sorumlu olmaz. [3]

Vergi uygulamasında sorumluluk uygulamasının bulunulduğu alanlar ilgili yasalarda belirtilmiştir. Örneğin; 213 sayılı VUK md. 11 hükmünde kimlerin ve hangi ödemelerden sorumlu olacağına ilişkin hükümler düzenlenmiştir. Diğer taraftan 6183 sayılı kanunun md. 35 ve mük. md. 35 hükümlerinde kanuni temsilcilerinin sorumluluğu açıkça düzenlenmiştir. Sonuç itibariyle, GVK md. 94 ve md. 98 hükümlerine göre kira stopaj ödemeleri ile ilgili vergi dairesine yatırılmayan stopajlardan dolayı işyeri mülk sahiplerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. 

Öte yandan, söz konusu madde de yaptıkları ödemelerden vergi tevkif edecekler arasında basit usulde vergilendirilen mükellefler sayılmamıştır. Bu nedenle, basit usule tabi ticaret erbabının satın aldığı zirai ürün bedelleri üzerinden stopaj yapması söz konusu değildir. Konuya ilişkin olarak yayımlanan 215 Seri No.lu GVKGT düzenlemesi de bu doğrultudadır. Aynı şekilde, bir iş yerinde basit usule tabi olarak ticari faaliyet sürdüren basit usulde ki mükellefin muhtasar beyanname vermesi söz konusu değildir. Bu nedenle, kiracısı basit usulde mükellef olan iş yeri sahipleri, elde ettikleri kira gelirlerini ertesi yıl Mart ayında yıllık gelir vergisi beyannamesi ile beyan edeceklerdir.

Saygılarımla,

 

S.M.Mali Müşavir Eda KAYA

İşletme Bilim Uzmanı

 

 

 

[1] Bkz. GVK md. 94 ve 98 hükümleri

[2] Bkz. GVK 231, 233, 242, 261, 264 ve 267 seri no.lu G.T.

[3] Kira ödemelerinde tevsik mecburiyeti 1.11.2008 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. GVK 268 seri no.lu genel tebliğine göre, konutlarda her bir konut için aylık 500,00-TL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin bu ödemelerini bankadan geçirmek zorunluluğu mevcuttur. İş yerlerinde ise; bu konuda herhangi bir limit olmaksızın mutlak surette bankadan geçirilmesi zorunludur.

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji