Kimler Gecici Vergi Odemez

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

Kimler Geçici Vergi Ödemez
-Tasfiye halindeki kurumlar vergisi mükellefleri tasfiye dönemlerinde
-Basit usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri
-Yıllara sari inşaat ve onarma işi yapanlar
– Ücret geliri elde edenler
– Menkul ve gayrimenkul sermaye iradı sahipleri
– Zirai kazanç sahipleri
– Diğer kazanç ve irat elde edenler
– Kazançları vergiden istisna edilen serbest meslek erbabı
– Noter bulunmayan yerlerde Adalet Bakanlığı’nca geçici yetkili noter yardımcısı olarak görevlendirilenler GEÇİCİ VERGİ ÖDEMEZLER
Ancak yıllara sari inşaat onarma işi yapanlar ile geçici noterlik görevini ifa edenler, bu işlerinden elde ettikleri kazançları dışında kalan ticari veya mesleki kazançları nedeniyle geçici vergi ödemek zorundadırlar.

S.M.Mali Müşavir
Biray GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji