GECICI VERGİ DE YANİLMA PAYİ

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

GEÇİCİ VERGİ DE YANILMA PAYI

Geçici Vergi de yanılma payı % 10’dur.

Geçmiş dönemlere ilişkin geçici verginin % 10’nu aşan tutarda eksik beyan edilmesi durumunda eksik beyan edilen kısım için, yapılacak re’sen veya ikmalen tarhiyat sonucunda vergi ziyaı cezası ile gecikme faizi uygulanır.

% 10’luk yanılma payının beyan edilmesi gereken (beyan edilmiş olan değil) geçici vergi matrahı üzerinden hesaplanması gerekir.
S.M.Mali Müşavir
Biray GÜLER

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji