KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLMEYECEK GİDERLER
KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLMEYECEK GİDERLER

KURUM KAZANCININ TESPİTİNDE İNDİRİLEMEYECEK GİDERLER

ÖZ SERMAYE ÜZERİNDEN ÖDENEN VEYA HESAPLANAN FAİZLER
ÖRTÜLÜ SERMAYE
TRANSFER FİYATLANDIRMASI YOLUYLA ÖRTÜLÜ KAZANÇ DAĞITIMI
KURUMLAR VERGİSİ,PARA CEZALARI,GECİKME ZAM VE FAİZLERİ
MENKUL KIYMETLERİN İTİBARİ DEĞERİNİN ALTINDA İHRACINDAN DOĞAN ZARARLAR
VERGİ USUL KANUNU HÜKÜMLERİNE GÖRE ÖDENEN GECİKME FAİZLERİ.

Seval AKDOĞAN