Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması hakkında

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

⚠️👇⚠️
Basit usule tabi mükelleflerde gün sonunda toplu belge düzenleme uygulaması hakkında;

Basit usule tabi mükelleflerle ilgili 6/12/1998 tarihli ve 23545 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Gelir Vergisi Genel Tebliği (Seri No:215) ile getirilen, belge vermedikleri günlük hasılatları için gün sonunda tek bir fatura düzenlenmesine ilişkin uygulamanın, 31/12/2023 tarihine kadar devam etmesi Vergi Usul Kanununun mükerrer 257 nci maddesinin Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden uygun görülmüştür.

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 323)
SMMM ŞENAY ÇİÇEK 🌺

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji