KDV BEYANNAMESİNDE DEĞERSİZ ALACAKLARIN BEYANINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

7104 sayılı Kanunu’nun 8 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 29’uncu maddesine
eklenen (4) numaralı fıkra hüküm uyarınca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Vergi Usul
Kanununun 322’nci maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin hesaplanan ve
beyan edilen katma değer vergisi, alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde indirim
konusu yapılabilmektedir. (Şu kadar ki Vergi Usul Kanununun 323’üncü maddesine göre
karşılık ayrılmak suretiyle gelir veya kurumlar vergisi matrahının tespitinde gider olarak dikkate
alınan katma değer vergisinin bu fıkra kapsamında indirim konusu yapılabilmesi için gelir veya
kurumlar vergisi matrahının tespitinde gelir olarak dikkate alınması şarttır.)
Yine 7104 sayılı Kanunun 9 maddesi ile Katma Değer Vergisi Kanununa eklenen (30/e)
maddesi hükmü uyarınca 1 Ocak 2019 tarihinden itibaren Vergi Usul Kanunu’nun 322’nci
maddesine göre değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen KDV’nin,
mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan KDV’den indirilememektedir.Konuyla ilgili olarak 15.02.2019 Tarihli ve 30687 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “KATMA
DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR
TEBLİĞ (SERİ NO: 23)” ile 26/4/2014 tarihli ve 28983 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan
Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliği’nde bazı değişiklikler yapılmış ve 3065 sayılı
Kanununda 7104 sayılı Kanunla yapılan değişiklik hükümlerinin uygulamasına yönelik olarak
1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler” tablosuna 505 kod
numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı ve “İndirimler” kulakçığında yer
alan “İndirimler” tablosuna 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin
İndirilecek KDV” satırı eklenmiştir. Konuyla ilgili ayrıntılı açıklamalarımıza 18.02.2019/56 sayılı
Sirkülerimizde yer verilmiştir.
Gelir İdaresi Başkanlığı, https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html adresli resmi internet
sitesinde 05.03.2019 tarihli duyurusunda, değersiz alacaklar ile ilgili KDV beyannamesinde
bazı değişiklikler yapıldığını açıklamıştır. Bu değişiklikler aşağıdaki gibidir.
— 01.01.2019 tarihinden itibaren değersiz hale gelen alacaklara ilişkin KDV’nin, satıcı
tarafından alacağın zarar yazıldığı vergilendirme döneminde, 1 No.lu KDV
beyannamesinde indirim konusu yapılması mümkün hale gelmiştir.
— Değersiz hale gelen alacaklara ilişkin alıcı tarafından ödenmeyen ve daha önce indirim
konusu yapılmış KDV’nin, satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde,
alıcı tarafından 1 No.lu KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığında “Diğer İşlemler”
tablosunda 505 kod numaralı “VUK 322 Kapsamına Giren Borçlara Ait KDV” satırı
kullanılarak beyan edilmesi gerekmektedir.
— Burada dikkat edilmesi gereken husus, daha önce indirim konusu yapılmış KDV’nin,
satıcının alacağı zarar yazdığı vergilendirme döneminde borçlunun beyan etmesi
gerektiğidir.

— Beyannamenin “Ekler” bölümüne “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler”
kulakçığı eklenmiştir. “İndirimler” kulakçığında yer alan “İndirimler” tablosunda indirim
türü olarak 111 kod numaralı “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin İndirilecek KDV”
satırının kullanılması durumunda “Ekler” bölümünde “107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri
İçin Bildirim” kulakçığına eklenen “Değersiz Hale Gelen Alacaklara İlişkin Bildirim”
tablosunun doldurulması gerekmektedir.
— 3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17. maddelerinden doğan iadelerin indirim
yoluyla telafisi için beyannameye “107 Kod Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu
Yapılan KDV Alacağının Dönemi” tablosu eklenmiştir. “İndirimler” kulakçığında yer alan
“İndirimler” tablosunda “107-Kanunun (11/1-c) ve Geçici 17. Maddelerinden Doğan
İadelerin İndirim Yoluyla Telafisi Nedeniyle İndirilecek KDV” alanına bilgi girişi yapan
mükelleflerin, hangi dönemlere ilişkin iade haklarını kullandıklarını “Ekler” bölümünde
“107 ve 111 Kodlu İndirim Türleri İçin Bildirimler” kulakçığına eklenen “107 Kod
Numaralı Satır Aracılığıyla İndirim Konusu Yapılan KDV Alacağının Dönemi” tablosu ile
beyan etmeleri gerekmektedir.

 

Kaynak : Türmob Mevzuat Sirküsü

Saygılarımla;

Mali Müşavir

Nihal Bilada

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji
Paylaş
Önceki İçerikGenc Girisimcilere Vergi ve Sigorta Prim Tesviki Brosürü Yayınlandı
Sonraki İçerikTEMEL E-FATURA İPTAL PORTALI UYGULAMASI
Mali Müşavir Nihal Bilada ,aslen Nevşehir’li olup 1993 yılı İstanbul doğumludur.Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden 3,64 diploma notu ile “Yüksek Onur Öğrencisi” olarak 2014 yılında lisans seviyesinde mezun olmuştur. 2015 yılında Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik staja giriş sınavında göstermiş olduğu başarı ile mesleğe ilk adımını atmıştır. 2017 yılında T.C. Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan sınavda başarı göstererek az tehlikeli işyerlerinde “İş sağlığı Ve Güvenliği Hizmetlerini Yürütümüne ilişkin İşveren Veya Işveren Vekili Eğitimi”ni tamamlayarak yetki belgesini almaya hak kazanmıştır. 2018 yılında Marmara Üniversitesi tarafından düzenlenen “Hukuki Ve Mali Yönleriyle Konkordato Eğitimi Programı’nı”tamamlayarak şirketlerin ekonomik olarak inişe geçtiği dönemlerde sürecin yönetilmesiyle ilgili mevzuat ve uygulama bilgilerine sahip olduğuna dair sertifikasını almaya hak kazanmıştır. Hedefi , mali müşavirlik ofisi faaliyetinde bulunmak olduğundan dolayı sadece muhasebe & danışmanlık ofislerinde çalışarak deneyim kazanmış ve üstün gayretiyle stajını tamamlamıştır. 2018 yılında girmiş olduğu Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik yeterlilik sınavında göstermiş olduğu başarı ile “Serbest Muhasebeci Mali Müşavir”unvanı ve “En Genç Mali Müşavir”ödülünü almaya hak kazanmıştır. 2018 yılından itibaren aktif olarak Ataşehir,İstanbul’da Mali Müşavirlik faaliyetini sürdürmektedir.Yine 2018 yılından itibaren Türkiye’nin en büyük muhasebe grubu olan , Muhasebe Bilenler Topluluğu’nun platformlarında moderatör olarak görevlerini sürdürmekte ve www.muhasebebilenler.com sitesinde editörlük ve yazarlık yapmakta olup güncel mevzuat,uygulamalar ve ticari konularla ilgili makaleleri yayınlanmaktadır. 2019 yılında KGK sınavlarında göstermiş olduğu başarı ve akabinde denetçi yardımcısı olarak tamamladığı iki yıllık staj süreci sonunda 2022 yılında Bağımsız Denetçi ünvanını almaya hak kazanmıştır.2023 yılında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde okumaya başlamıştır. KDV iadesi konusunda uzmanlaşmak adına çalışmalarını sürdürmekte ve Kdv İadesi eğitimlerinde eğitmen olarak yer almaktadır.Mesleki konular ve uygulamalar ile ilgili online eğitimler düzenlemektedir. Yeni çıkan muhasebe uygulamaları,teknolojik gelişmeler ve mevzuatla ilgili olarak ilgili kamu kurumları yetkilileri ile direkt iletişimde olup sürecin yönetilmesi adına düzenlenen toplantılarda yer almakta ve bu bilgileri meslektaşları,çalışanları ve müşterilerine aktarmaktadır. Hayat felsefesini anlatan söz ”Başarının bedelini bir dönem için ödemeyenler,Başarısızlığın bedelini bir ömür öderler.(Mümin Sekman)”Makalelerine ve eğitim videolarına aşağıdaki bağlantı adreslerinden ulaşabilirsiniz.Muhasebe Bilenler Topluluğu Moderatörü Mali Müşavir Nihal BİLADA | Muhasebe Bilenler Topluluğunihal bilada - YouTube **E-Posta??nihal@biladamusavirlik.com**Facebook Profil?? Bilada Mali Müşavirlik** Facebook Sayfa??Bilada Mali Müşavirlik** İnstagram??@biladamalimusavirlik** Twitter??@bledanihal** Linkedin??Nihal Bilada