BANKALARCA YAPILAN PROMOSYON ÖDEMELERİNİN VERGİSEL DURUMU

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji

BANKALARCA YAPILAN PROMOSYON ÖDEMELERİNİN VERGİSEL DURUMU
1. Maaş ve Promosyonlarının Bankalarca Doğrudan Çalışanlara Puan ve Nakit Olarak Ödenmesi
– Maaş promosyonlarının bankalar tarafından doğrudan çalışanlara puan veya nakit olarak ödenmesi durumunda, banka ile çalışanlar arasında işçi-işveren ilişkisi olmadığından, çalışanlara yapılan bu tür ödemeler ücret olarak değerlendirilemez, yapılan ödeme ivazlı olması nedeniyle veraset ve intikal vergisine tabi tutulmaz.
– Kamu kurum veya kuruluşlarıyla yapılan protokollere istinaden çalışanlara yapılan promosyon ödemeleri de ücret olarak değerlendirilmez.
2. Ödemelerin, Bankalarca Promosyon Anlaşması Yapılan Kurumlara Yapılması ve Bu Ödemelerin Gelir Olarak Kaydedilmeden Çalışanlara Aynen Aktarılması
– Bankalar tarafından, vergi mükellefi olsun veya olmasın promosyon anlaşması yapılan kuruma ödeme yapılması ve bu ödemelerin gelir olarak kaydedilmeden çalışanlara aynen aktarılması halinde, ödeme yapan kurum aracı durumunda olacağından, çalışanlara yapılan bu türden ödemelerin ücret olarak değerlendirilmesi mümkün değildir.
– Aynı şekilde ödemelerin kamu kurum veya kuruluşlarına yapılması ve bu tutarların çalışanlara aktarılmasında ilgili kurumun aracı olması halinde ücret olarak değerlendirilmemesi gerektiği açıklanmıştır.
3. Promosyon Ödemelerinin, İşveren Olan Gerçek ve Tüzel Kişilere Yapılması
– İlgili protokoller gereği işveren olan gerçek ve tüzel kişilere yapılan promosyon ödemelerinin, işverenin iktisadi faaliyetinin bulunması halinde ticari/kurum kazancı olarak değerlendirilmesi gerekir.
4. Ödemelerin, Bankalarca Doğrudan İktisadi Faaliyeti Olan Kurumlara Yapılması ve Bu Ödemenin Kazanca Dahil Edilmesi Halinde, Çalışanlara Kurumca Yapılan Ödemeler Ücret Olarak Nitelenir
Promosyon ödemelerinin banka tarafından doğrudan iktisadi faaliyeti olan kurumlara yapılması ve yapılan ödemelerin kazanca dahil edilmesi durumunda, ilgili kurum tarafından çalışanlara yapılan ödeme, banka promosyonu olma niteliğini kaybetmiş olacağından ücretlerin vergilendirilmesine ilişkin hükümlere göre değerlendirilecektir. Diğer bir ifade ile personele yapılan bu tür ödemeler ücret olarak vergiye tabi tutulur.

SMMM AYSE ASLANKOC

Bİ REKLAM ARASI :) MBT Teknoloji